Det flesta människors värderingar idag
tycks vara baserat på rubrikcitatet.
Egentligen har nog inte det förändrats radikalt sedan
mänsklighetens gryning, men vissa viktiga detaljer HAR
förändrats, och får konsekvenser som vi INTE behövde
konfrontera förr.

Egoism, föds oftast ur ekonomiskt välstånd,
och osjälviska handlingar föds oftast ur nöd
och empati. Vilket förklarar en del kring de Svenska
värderingarna anno 2019. Att se på programserien om Hjärnan
med Anders Hansen, tar upp det faktum att vår hjärnas reaktioner
är anpassade för ett liv för tusentals år sedan, för att överleva.
Tex så kunde det vara livsfarligt att bli ensam, ur en överlevnadssynpunkt,
varav människan räds ensamhet.

Innan “civilisationen”, och framförallt innan globaliseringen,
så var det just den mänskliga förmågan att samarbeta i samband
med att anpassa sig för nya situationer, som gjorde henne
framgångsrik art på jorden. Men iom ökat välstånd, tappar vi kanske
med rask fart den förmåga som gjorde oss framgångsrika som art:
samarbete och empati…

Och de krafter som faktiskt via demokratiska val Tyskland på 30-talet
sedermera utvecklades till diktatur och massutrotning,
dessa krafter har åter blivit populära i Sverige och Europa,
och man tror inte det är sant… men det är det tydligen.

“Och det är väl inte ditt problem”?