Extremist ? Javisst !

Jag har börjat förstå att jag nog är nå’n form
av extremist ändå. Om jag söker efter ordet på synonymer,
så finner jag:

“ytterlighetsman, ultra, person med extrema åsikter, fanatiker, svärmare, radikal”

Men ord är flyktiga, förändrar betydelse utifrån den stora massans
användning, och betyder faktiskt olika saker i olika läger.
i olika verkligheter…. För att kunna bedöma vad som är extremen
måste man också kunna “fastställa” vad som är “normen”
för sin samtid och sin geografiska placering. Och med tanke på det 2/3-samhälle
vårt svenska välstånd skapat för 2/3 av befolkningen, så blir
överklass-värderingar normen, och solidaritet extremen.

Den duktige, normala, lyckade Hanne Kjöller triumferar

Det blir väldigt tydligt för mig när jag läser Hanne Kjöllers
nedlåtande raljerande på ledarplats
i en tidning som jag åtminstone tidigare förknippat med saklighet och mindre av skvaller och dumheter… DN.
Det blir tydligt att både hon och jag lever i verkligheten.
Men hon lever i en väldigt snäv verklighet, och dessvärre
med väldigt lite kunskap om andras verkligheter. Alternativet
vore att hon vet hur det ligger till, men arbetar hårt på
att medvetet vilseledda läsare om hur det egentligen ligger
till i den värld hon föraktfullt ser ner på med varje ord
i artikeln, den värld som har lägre utbildning, lägre inkomster,
och i de flesta artiklar Hanne skriver om har sig själva att skylla
för eventuella hälsoproblem, levnadsstandard och nu även livslängd.
Senast var det ensamheten som var självvald enligt Hanne.

Som en parentes, kan jag inte undgå att undra över om Hanne räknas
till Patriarkatet, av de som tror på dess existens.

Ja … hur tänkte jag nu ????? Tur att jag är i minoritet

Men fortsättningsvis då…. utifrån dessa kriterier torde jag nog vara
en tvättäkta extremist, som synar mediala drev och påstådda sanningar från Östermalm och Djursholm. Som var Hannes egna referenser för överklassen.
Jag torde vara extremist, eftersom jag blir stortokig invärtes när
man börjat tillverka lamparmaturer som inte går att byta glödlampa på,
vilket resulterar i att när lampan är slut, så måste du kassera hela armaturen.
Lika är det med “moderna” “SMART”-PHONES… där tillverkarna har
kommit på att det går att tjäna mer pengar, om det inte går att byta ut ett
dåligt batteri, så när batteriet pajar, är det tänkt att man ska köpa ny telefon för mellan 5.000 – 10.000.

Den förhatliga skatten som är så bra att få del av, men så tråkig att betala


Tillvägagångssätt som uppmuntras av den politiska
inriktning hanne Kjöller står för. Och med tanke på att jag i ett rikt
land som Sverige tillhör minoriteten, så är det min kritik som är
extremistisk, inte de som lagrar förmögenheter utomlands för att slippa bidra med skatt själv.
Skatter som för övrigt lade grunden för deras egen förmögenhet genom
vård, utbildning mm.

Är det månne ännu ett självskrivet. obestridbart privilegium för höginkomsttagare, rätten att leva längre och hälsosammare ?

Hennes ledare handlar dock om att hon är väldigt upprörd över
publicerad forskning kring sambanden mellan hälsa, livslängd, utbildning
och inkomster
. Där hon menar på att pengar inte alls har med hälsan
och livslängden att göra. Forskningen är alltså fel… (hmm undra vem som
kontinuerligt brukar hävda detta ?)

Det är dock inte konstigt att individer (de gillar ju att bli kallad för det,
istället för epitet som människor och solidaritet) … som HK kontinuerligt
sprider denna nidbild om deras egen överlägsenhet, och den enligt dem själva
rättvisa belöningen i form av mera pengar, som kan ge dem bättre hälsa, mera saker, större ekonomisk frihet… så de kan köpa sig lycka. Så är det tänkt.
För att allt det här ska fungera, så måste man likt HK här gör, VÄRDERA människor olika utifrån social status, vilket hon ofta förknippar med intelligens.
Det är egentligen samma grundsyn på människor som Nazismen har och hade.
Med den skillnaden att HK och hennes politiska anhang inte per definition
har något emot att muslimer, Afrikaner, Afghaner är några av de utvalda rika.
De skiter i hudfärg…. bara de har kapitalism som religion.

Jag har dessutom utökat mitt extremistiska leverne, med att börja plocka
upp flaskor och skräp som kastats vind för våg ute i naturen,
och minimera mina utgifter och mina utsläpp !
Fullständigt vedervärdigt ur marknadssynpunkt
Och värre kommer det bli… se upp !