Helvetet och himlen ?

Ungern, Sveriges stora motsats till politik,
tradition och könsroller ? Och samtidigt Sverigedemokraters
drömland. Troligt pga restriktiv flyktingpolitik. “Ett land
som inte tar emot invandrare” Jag vet ganska lite om Ungern,
om Ungrare. För lite för att fördöma allt det gör och allt de är.
Men jag fördömer vissa saker jag vet om, när det gäller tex
flyktingpolitiken, som likt Sverigedemokraternas Sverige är byggt på
fördomar, lögner, nationalism vars retorik liknar Hitlers.
Deras politiker pratar tex om “äkta Ungerska barn”
Dessutom tar tydligen Ungern emot invandrare, men inte utomeuropeiska
flyktingar, men billig arbetskraft från öst, pga minskat arbetskraft.

Tillbaka till spisen ?


I en artikel i DN, skriver Ingmar Nevéus om Ungerns medvetna
nationalistiska; kvinnor-ska-stå-vid-spisen-och-föda-barn-politik.
En artikel som troligtvis får vilken svensk kvinna som
helst att slita sig i håret av ilska, och hoppa ur byxorna av förvåning.
Även de flesta svenska män, mig inkluderat. Det finns ingenting
i Ungerns nationalistiska, överstatliga, frihetsfientliga politik,
som tilltalar mig. Ingenting! (Av det jag läst om)

Ungerns och Sveriges bidrag


I artikeln beskrivs hur man ger bidrag till kvinnor, som här beskrivs
som “mutor”, till Ungerska kvinnor som väljer att föda många barn.
I syfte att öka den inbillade Ungerska arvsmassan eller nå’t.
Och en outtalad diskriminering av kvinnor som inte väljer att bli mammor.
Men vänta nu … det låter väl lite som … finns det likheter med Sverige rent utav ?
Barnbidrag, Studiebidrag, … det får väl inte barnlösa kvinnor heller i Sverige ?
Vad är skillnaden ? Är det syftet som är skillnaden ?
Nu skiljer vi ju oss med till ex betald föräldraledighet för både kvinnor
och män, ur ett könsperspektiv, men vad gäller ekonomiskt uppmuntrande
till barnafödande, finns det ju likheter. Men det var väl oxå säkert den tänkta infallsvinkeln
på artikeln, att i Ungern är det kvinnor som förväntas ta hand om hem och barn,
och att man uppmuntrar ekonomiskt till just dessa kvinnor ?

Befängda idéer


Men samtidigt har då Ungerns konservativa familjepolitik med starka
nationalsocialistiska drag, begränsat det till gifta familjer, vilket inkluderar
männen rent ekonomiskt, men marginaliserar mammor som
skiljer sig, eller blir lämnade. Det är ju så klart befängda idéer,
som på riktigt är fruktansvärt ojämställda, och dessutom flirtar
med rastänkande och nazism. Helt förkastliga idéer !

Hur täta är våra skygglappar ?

Om bilden av Ungerns politik, och nuvarande dominerande värderingar,
kan hända att det finns feminister, som håller med mig.
Frågan är hur objektiv bilden av vårat Sverige anno 2019 egentligen är?
Hur mycket kackar vi i eget bo ? Hur fantastiska är vi egentligen ?
Hur jämställda är vi på riktigt ur klassperspektiv, med eller utan kön ?
hur stor är vår dubbelmoral, och hur täta är våra skygglappar ?
Jag delar alltså uppfattningen om att Ungern under nuvarande regim,
är ett land på väg in i diktatur, ofrihet, ojämställdhet, med förvriden
människosyn, och förvriden kvinnosyn. Men det finns några stora frågetecken kring vår
egen självbild i dessa frågor. Och det finns punkter att fundera kring,
vad gäller våra egna värderingar, vår livsstil. Punkter
som är oerhört kontroversiellt i nutidens Sverige, som man absolut inte
ska räkna med att få medhåll ikring.

På tunn is ?

Men då, om man tycker att jag är omodern, tillbakasträvande,
ute på tunn is, som är näst intill ensam att ifrågasätta det som vår
samtid inte vågar ifrågasätta, eller väljer att inte ifrågasätta.
Då ska vi komma ihåg att de första riktiga feministerna, som
med rätta slogs för allmänrösträtt, för lika värde, stod ensamma på sin tid,
mot mönster och åsikter som var de enda godtagbara av sin samtid.
Då ska man komma ihåg att Greta Thunberg nyss satt ENSAM utanför
riksdagshuset, innan det vände. Då ska man komma ihåg
att Nelson Mandela var ensam i sin fängelsecell, från vilken en
fredlig revolution startade, med försoning som vapen. Och att även de förtryckta
var ute efter hämnd då. Det blev en oblodig revolution.

“Theoden King stands alone” (länk)

Så att jag för närvarande är relativt ensam i synandet av vår
egen jämställdhet, vår egen förträfflighet,
våra egna majoritets-värderingar, betyder inte att jag har fel.
Det är alltid lättast att följa med strömmen, även om det är mot
riktningen vi bör ta. Att flytta en flodfåra som är på väg att förstöra en
stad, en värld, är en fråga om att lyfta på stenar.
I synnerhet stenar som du blivit tillsagd att inte lyfta på,
ty där under gömmer sig de största av lögner, de
mest heliga kor, och de viktigaste nycklarna till att
flytta förgörande flodfåror och politiska tsunamis.
Politiska tsunamis som kan ödelägga städer, länder, kontinenter,
världar.

Frågan om vad ojämställdhet innebär … inkluderas alla ?


Så ungerska politiker menar på att kvinnor ska stå vid spisen och
föda barn, för nationens skull, för den Ungerska rasens överlevnads skull.
Den Ungerska staten har samma människosyn som Sverigedemokraterna.
Det är ju som en av de barnlösa kvinnorna i artikeln inte upp till staten
att bestämma det, eller påverka det med ekonomiska styrmedel heller ?
Men hur gör vi i Sverige på den punkten med ekonomiska styrmedel,
när det gäller ekonomiska klyftor, vilket för mig oxå är ojämställdhet,
något som inte läggs så mycket fokus på från svensk feminism sida.

Moderskap inget kontroversiellt i sig


Om nån frågar mig, så tycker jag inte att det är något kontroversiellt
med kvinnor vid spisen, ej heller att de är förälder på heltid.
Jag står för den delen själv vid spisen, och har inga problem med det.
Vete fan om jag skulle låta nån annan ta min disk. Den är MIN ! 🙂
Men här brinner det i knutarna med nutida värderingar, kvinnor ska vara
yrkesarbetande, ekonomiskt oberoende, ha makt, ha mycket pengar, mycket
rikedom likt maktens män har. Och det rimmar ju illa med att
vara förälder på heltid, medan barnen är små. Det rimmar ju illa med
att “stå vid spisen”. Det måste ju vara upp till var och en hur de vill göra
med sitt liv, sin familjesituation ?!

Uppmuntrad inbillning

Men om vi inbillar oss att vi i Sverige är befriade från statliga
påtryckningar via information, och ekonomiska styrmedel,
för att ändra på människors sätt…. det misstar sig. Och det sker såväl
under S-regeringar, så som alliansregeringar, och det kommer ske när
Jimmie dessvärre har blivit statsminister. Det skedde under svininfluensan,
det skedde under “arbetslinjen”, det skedde med 6-8 skivor bröd om dagen,
det skedde med Metoos hatkampanj, och det sker nu med feminiseringen av
samhället och uppfostrande i de könsroller de vill vi ska ha.
Och framför allt sker det kommersiellt i en brutal, outtröttlig
våg av reklam, som talar om för oss att vi ska vara ständigt
missnöjda med oss själva och våra liv, så vi ska köpa oss lyckliga,
så vi ska arbeta mer för att ha råd att köpa oss lyckliga, så att vi
ska rätta in oss i ledet och bli nyttiga idioter, för den heliga
“tillväxtens skull” !

Mäns och kvinnors identitetskris


Det är inte konstigt att så många män tar livet av sig i Sverige.
Det är inte konstigt att så många unga kvinnor mår psykiskt dåligt.
Det är med närmare eftertanke kanske inte så konstigt att
många män med identitetskris söker sig till Sverigedemokraterna.
Tragiskt, men kanske inte så konstigt. För det Sverigedemokraterna
kapitaliserar på är just folk utan tilltro, folk som känner sig svikna,
de tilltalar fattiga och rika, med en gemensam syndabock :
Invandraren. Eller som Hitler och öring skulle sagt: “Juden”.
En gemensam tydlig fysisk fiende, som substitut av egen
identitetsbrist. För det måste vara identitetsbrist att till varje medel
försvara “det svenska”, som näst intill alltid är importerat från USA, Tyskland,
Turkiet, Frankrike, Italien, Spanien, etc etc. Det måste ju vara en identitetskris
att känna sig hotad av anda människors matkultur, klädkultur, religiösa
tro, eller “vanföreställningar”, som ateister kallar det för.
Och här kommer Sverigedemokraterna med enkla svar. Osanna svar,
men enkla lösningar, som inte kräver nåt av dem själva.
Och de får en identitet, som “sann svensk”
När det är deras personliga identitet, deras könsidentitet som i själva verket
är i gungning. Och mannen tillhör inte familjen.

Vårt nya kapitalistiska samhälle, där könsrollerna slätas ut,
och istället bestäms av framgång i karriär, ekonomisk framgång,
status, snarare än utav könstillhörighet, gör även kvinnorollen
oerhört diffus, och dubbelbottnad, som konsekvens av att
vilja ha kakan och äta den samtidigt. Några kvinnor tar nu makten inom
företagsstyrelser, politiken, media, precis som NÅGRA män tidigare gjort
detta. Och inbillad jämställdhet tycks ha uppnåtts. Trots att klasskillnaderna
för Sverige, ökat mest i EU det senaste decennierna. Kvinnans könsroll har i dessa fall
blivit den förtryckande mannens tidigare könsroll, och det kallas jämställt,
när även kvinnor får tillhöra den förtryckande samhällsklassen.
samtidigt hävdar feministen sin suveränitet som familjebärare,
sitt påtvingade och på samma gång självvalda ok, som mödrar.
Och den omöjliga ekvation det innebär att få ihop detta.
Och så funderar vi varför många unga tjejer faller in i självdestruktivitet,
anorexia…. de som inte lyckas enligt den feministiska kapitalismens
orimliga krav. Kvinnors identitetskris landar inte lika ofta
i nationalism, men ofta i ovan nämnda dubbelmoraliska , dubbelbottnade
kluvna identitet, mellan makt och mänsklighet. …och familj