Jo, jag har syndat en aning

Ja jag erkänner, i titeln använde jag ett mindre vanligt ord,
som kanske inte riktigt alla är bekant med, och egentligen betyder samma
sak som “smittade”. Men i det här fallet “smakade” ordet bättre,
för ändamålet..

Marginaliserande språkbruk

Annars brukar jag ha för vana att INTE använda byråkratspråk,
eller fis-förnäm-svenska i onödan. Eftersom jag till skillnad
från vissa journalister vill att folk ska förstå vad jag skriver.
Jag använder understruken, kursiv still i just detta inlägg på
ord som faktiskt blivit kontaminerade, smittade, så att ursprungsbetydelsen
helt förvrängts, eller för den delen ord som medvetet rationaliserats bort pga
politiska agenda.
(lägger en asterisk (*) framför de ord som jag upplever rationaliseras bort,
och förminskats av samtidens normer)
Jag markerar alltså kust i detta inlägg de ord som inte längre kan användas
i sin ursprunglighet. Och sen får jag se hur
många av dessa jag orkar syna i text här och nu.

Med skolpolitiken som vapen för att stärka klyftor och orättvisor

Men språk är viktigt, språkförståelse, och möjlighet att uttrycka
det man känner och tänker, är grundläggande för en jämställd,
jämlik, demokrati
. Det här vet de politiska inriktningar som strävar
för att bibehålla stora *klyftor och ett *klassamhälle …. det vet de redan om.
Och det speglar många av deras politiska förslag och beslut.

Det märks tydligast i de diktaturer vars “politik” många nu öppet flirtar med

I diktaturer, så har det varit grundläggande att tysta människor,
man bränner böcker som motsäger deras totalitära lära.
Och man bränner böcker för att hindra kunskap hos folket.
För kunskap är ett hot mot de lögner de behöver fylla folket med
för att bibehålla den totalitära makt över dem, och sin “obestridbara”
särställning.
Man ger inte alla tillgång till bibliotek, eller värdig utbildning
och kunskap. Man vill förhindra att de som man vill förtrycka har ett
rikt, eget språk. Detta är ingen raketforskning. Men ändå är det tyst
om att det sker idag, även i västvärlden, även i Sverige.

Förgiftat språk = förgiftad demokrati

Varje dag bombarderas vi som fortfarande är läskunniga, samt faktiskt
bryr oss om vad som är sant och inte sant, vi som bryr oss om
vad ord egentligen betyder… varje dag bombarderas vi av propaganda
i medier och genom reklam, som förgiftar och kontaminerar språket.
Och därmed förgiftar och kontaminerar människors verkliga frihet,
val
, förgiftar och kontaminerar själva demokratin.

Några exempel

Förkortningen “PK”, politiskt korrekt, har använts flitigt av i synnerhet
främlingsfientliga och rasistiska grupperingar, i nedvärderande syfte,
och med hånfull ton. Syftet har varit en slags offerkampanj från dess ledare
vilken deras följare omedelbums tog till sig. Den menade på något underligt vis
att de blev hindrade att tycka illa om invandrare och invandring,
för att det fanns de som argumenterade för fördelarna med invandring,
och inte att förglömma, det medmänskliga med flyktingmottagning.
Men man menade nog även att minoritetsuppfattningar inte tilläts,
att det var PK att hålla en mainstream-uppfattning. Vilket får en att undra
över om de anser det vara PK att vara främlingsfientlig nu när det är
största parti ?
Nää…PK har för mig blivit ett förgiftat ord, som används för att i förlängningen
avveckla demokratin, och kontaminera språket.

Konspirationer och konspirationsteorier

Det finns gott om exempel. Ett annat ord som förvanskats genom
medvetet felaktig användning, är ordet “konspirationsteorier”

(Wikipedia – Konspiration (av latinets conspirare: ‘andas tillsammans’), komplott eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte. )

Förgiftningsprocessen av ordet

Den neutral, och ursprungliga betydelsen av ordet “konspirationsteorier”
är således “misstanke om konspiration” Konspirationer som alla som har en
hjärna , kan räkna ut har förekommit så länge människan varit människa
och så länge kamp om makten förekommit. Den nuvarande betydelsen av
ordet konspirationsteorier, utifrån medvetet felaktigt användande av det,
har kommit att bli, att det är fantasier och osanna anklagelser, med krydda
av mental ohälsa som grund till misstankarna mot … just det … mot makten.

Föreställ er nyttan för de som vill hemlighålla egna illdåd

Föreställ er nyttan av den nya betydelsen av ordet för människor som
de facto sysslar med konspiration, dvs ” hemligt samarbete mellan en grupp
individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte” Och ett ganska färskt exempel
på hur effektiv det kan vara att döda det fria ordet med hjälp av att sprida rykten
om att någonting bara är “konspirationsteorier” är fallet Julian Assange.
Enligt mig en av de största globala rättsskandaler i vår samtid, där massmördare ,
i det här faller USAs armé, och deras överbefälhavare, presidenten, helt
och komplett förstör en människas liv, utifrån att den människan avslöjat dessa,
med att döda obeväpnade Irakier, och att det fastnat på film.

Assanges rädsla visade sig alltså trots allt vara befogad

Assanges rädsla att bli utlämnad till en stat som med all säkerhet vill statuera
exempel mot de som avslöjar DERAS mord, och deras faktiska konspirationer,
Assanges rädsla kallades ofta och kontinuerligt för “konspirationsteorier”
dvs på det stora en galnings fantasier. Och nu några år senare i ofrihet för
Assange,så visade det sig att Assange hade rätt. Men inte ens NU när det blivit
tydligt. förändrar det den stora mängden människors uppfattning om Assange
skuld eller oskuld. En grupp vet med säkerhet att han är en våldtäktsman,
fast de ingenting sett, samt saknar bevis för detta påstående.

Demonisering av karaktär lika effektivt som orättmätigt frihetsberövande

Och för att förstärka demoniseringen av Assange, så ålägger man
historier ofta och gärna hans dåliga karaktär, som människa. Vilket
paradoxalt nog ofta är ett tecken på att man inte har tillräckligt
med grund för sina anklagelser. Assange har inte dömts för våldtäkt,
vilket i logiken och i en rättsstat innebär att man juridiskt sett är oskyldig.
Men nu är han inte ens längre misstänkt för det. Men ändå är han inte en fri man.
Det andra han står anklagad för är alltså “spioneri”. I detta fall bestående av att
avslöja avrättning av civila medborgare.

I ljuset av det….

Och i ljuset av detta kan ju folk som fördömer… än en gång smaka
på ordet konspirationsteorier, och fundera över språkets betydelser,
och kontaminerade, förgiftade ord.

Fake news

Det är ju även det ett väl använt uttryck på senare tid.
Den som kanske använt det mest är Donald Trump. Där enligt
honom själv allt som motsäger hans egen storslagenhet är “fake news”
Dvs “falska nyheter”, direkt översatt. Som om det inte vore nog illa att
en av världens mäktigaste människor helt pulveriserat ett någorlunda
civiliserat debattklimat i sitt hemland. Men nu används det även,
lite i samma syfte och agenda av svenska politiker. (länk)
Inte för att det inte förekommer falska eller vinklade nyheter
i världen. så klart det gör. Men det paradoxala i detta, att det
uppenbart främst används av de som ständigt anklagar andra
för “fake news”. Ännu ett förgiftat ord.

Alliansens nyspråk

Språket är alltså det samma som makt i politiska sammanhang.
Att ta ifrån människor språket genom att dra in på utbildning, eller
ge olika samhällsklasser olika förutsättningar för utbildning,
är alltså att ta makt i från människor, för att få mer makt själv.
det har alltid förekommit, men det blev alldeles särdeles tydligt
under alliansens bildande, hur en medveten plan formades för att
förändra språket i syfte att vilseleda människor.

Jag till och med skrev en liten Alliansen-ordlista, med utgångspunkt
från “Alliansfritt Sverige” som gjorde ett original.
Här finns min version, med några tillägg från deras. (länk)

Så det är bra ur makthavares synvinkel att använda ord
som de flesta inte förstår. Det är bra ur maktsynpunkt
att skriva långa artiklar, med långa ord som ingen annan
orkar läsa eller kan förstå. Detta används tex flitigt i licensavtal
för appar och gratisprogram på internet, som vi alla trycker
“acceptera” på för att kunna använda. Men inte har någon rimlig chans
att förstå innebörden av utifrån fis-förnäm-svenska.
Språk är makt !

Det finns oerhört mycket mer att säga om detta, men just nu
är min energidepå tömd !