En tår…
En suck….
Jag är träffad…

Jag är stark….
Men inte odödlig
Jag är stark
Men inte osårbar…

Jag är träffad…
jag är sårad…
om det var meningen …
så är jag träffad

Några tårar till…
tystnaden lägger sig
kring den gråtande….
om det var tanken…

Jag är träffad …
men inte död..
inte än…
om det var tanken …

Jag är lessen, stark,
men jag är inte värdelös,
Det är inte jag …
bara för att någon säger det..
eller på grund av ringakning.

You can’t win by breaking me
but you can lose me ….

…om det var tanken