Gäst hos verkligheten – Tillfälligt tillbaka från jordbruket.

Medan plantorna dricker regnvatten på lotten…. så funderar
jag över ord som “frihet”, “arbete” “lycka”.
Och hur mycket dolt förtryck som gömts i de orden, hur långt
ifrån oss själva vi landat när vi tanklöst repeterar orden
i meningar som maktens män och kvinnor skapat för egen
ekonomisk vinning. Jag ifrågasätter starkt vår samtida syn
på dessa ord, och vad de egentligen borde betyda för var och en,
om var och en kom sig själva så nära, att de ärligt kunde besvara
frågan, åtminstone inför sig själva.

Diktatur och despotism smyger sig på oss, utan att vi förstår det,
utan att vi förstår att vi själva också göder dessa krafter.
Det är VI som ger dem makt, antingen genom passivitet eller genom
att rösta på starka män/kvinnor, som hoppar över demokratiska
processer, tar till krafttag, förenklar världsbilden, samhällens
självklara ständiga problematik. Och eller genom att inte skaffa oss
nödvändig kunskap i livsviktiga frågor, politiska, kapitalism, klimatmål,
miljö, bara likgiltigt se på. Det är VI, du och jag som ger dem makt.

Det är VI, du och jag som ger dem makt, genom vår blinda konsumtion,
och de kickar de ger oss, likt heroinsprutor och alkohol,
låter vi oss drogas av konsumtionskulturen
och pengar som enda källa till lycka !
“Religion är folkets Opium”(”das Opium des Volks”)
påstås Marx ha sagt, några åt efter det att Erik Gustaf Geijer
skrev om religion som ett ”opiat, som ingives hopen såsom
bedövningsmedel”.

Idag är teknik, ekonomiskt rikedom, konsumtion
folkets opiat… folkets knark, som tröstar oss inför den meningslöshet
vårt levnadssätt skapar. Till skillnad från, och i likhet med religionen som
tröstade mot fattigdom och förtryck. Bekvämligheten gör oss sjuka i fetma,
diabetes och andra följdsjukdomar som kommer av obegränsad
konsumtion, och kapitalism.

Det märkliga och paradoxala … är att det är själva förtryckarna,
kyrkan och kapitalisterna… som folket söker tröst hos !
Svaret på varför, är att DET ger kyrkan och kapitalisterna makt !

Samhällen kommer alltid ha problem, det finns inga perfekta system,
det finns däremot perfekta avsikter. Och vi måste alltid se komplexiteten
i alla samhällsproblem, och konsekvenserna av ökade klyftor, syndanockspolitik,
“tillväxt” och andra ogräs för ett demokratiskt samhälle. Gör vi inte det,
tar vi obemärkta steg mot despotism och diktatur.

Och nu tror ni kanske att jag tänker på politiker i första hand,
när jag pratar om maktens män och kvinnor ? Visst är de fortfarande
en del av maktstrukturen, men knappast mäktigast, åtminstone inte i
demokratier och semidemokratier som Sverige och USA.
Men media och globala företag som Google och Facebook,
har i slutänden långt större makt än de flesta politiker.
Men vissa politiker… högerplitiker är de som med er, väljarnas hjälp,
ger media och miljardärer den makten… ba’ s’att ni vet !

Än idag lever en majoritet av oss västmänniskor kvar i illusionen av
att kapitalism är detsamma som frihet, och att socialism är detsamma
som ofrihet. Näst intill ingen tycks ha förmågan att förstå att despotism,
makt, diktatur inte enkom kan klä sig i statligt format, utan definitivt
lika mycket i privat företagande och Globalisering, om inte mer. eftersom
dessa krafter har global makt, till skillnad från en statsdiktator eller president
eller statsminister. .