Fler inlägg handlar om….

Jag finner att fler och fler av mina blogginlägg
kommit att handla om en ökande majoritets resistens
för att ta till sig information, på ett relevant och adekvat sätt.
Så även det förra: Jag var väl troligtvis lite dum i huvet då…rå

Och jag återkommer till det ofta, för jag tycker det är ett allvarligt
demokrati/diktatur-relaterat problem. De flesta skiter i det mesta nu för
tiden ur ett större perspektiv, och allt tycks handla om kortsiktig
bekvämlighet och ekonomiska fördelar för en själv, och endast sig
själv, oavsett konsekvens… tom för sig själv på längre sikt.

Misstro – okej !

Att folk har misstro till politiker har jag förståelse för, då även dessa
likt resten av de kapitalistiska världen ser till sig själv, utan
konsekvenstänk. Men att säga att man är ointresserad av politik,
är för mig samma sak som att säga att man frånsäger sig alla mänskliga
rättigheter, all vår frihet våra förfäder kämpade till sig. Att säga
att man inte är intresserad av politik, är att duka bordet för krafter
som är odemokratiska… och i smyg går mot mindre demokrati.
Och dessa gör det inte helt sällan via demokratins organ, val, riksdagen,
regering, lagstiftning … medan ni “skiter i politiken”. Man skulle kunna säga
att vi är direkt ansvariga för minskat inflytande och
urholkad demokrati, genom att inte vara intresserad av politik.

Har ni redan glömt


Polen är ett exempel på hur de via demokratins organ,
avskaffat densamma. Men det skiter vi i, för politik är ointressant?
Hur långt ska det gå innan vi blir intresserade igen ? Så långt som i
Ungern, Polen eller Kina och Hongkong ? Då mina vänner, är det för
sent att rösta bort dem via röstsedeln. Då är det blod, död, kamp och
krig som måste till. Har ni redan glömt ?

Inte snart, men NU !

Vi har starka element inom den svenska demokratin, svenska
“demokratiskt” valda partier och företrädare som på lokal nivå och riksnivå,
redan nu föreslår inskränkningar i vår frihet och demokrati. Och några av
dessa har som paroll att de är FÖR frihet. Jag tror ni måste välja ……inte snart
..men NU. Jag tror ni måste syna dem.. inte snart,,… men NU !
Om ni inte föredrar krig, blod, kamp, och död för att återta vår
mänsklighet.

Svårt att sovra

Corona-epidemin och media är en sådan sak som folk har svårt att sovra i
informationen… och det är allvarligt, för det påverkar allt,
vår globala ekonomi, vår sociala hälsa, vår fysiska hälsa negativt,
i långt större utsträckning än själva viruset, hur hemskt
det än månde vara och är. Det är i större utsträckning en INFODEMI,
än en EPIDEMI, där masspropaganda dygnet runt gör större skada
än viruset. Där folk tappar fattningen, från gräsrotsnivå,
ända upp till den absoluta makten och bestämmandet.

Farliga lögner via statistik

Tex så går folk omkring och stirrar sig blinda på siffran för dödsfall
i Sverige, relaterade till Covid 19. Och jämför oss med Norge, Island
och Finland i första hand, eftersom de är närbelägna. 5333 döda var den
senaste siffran jag läste, medan Norge bara har nå’ hundra.
Och här kommer medias makt, folks faktaresistens och bedrövliga
urskiljningsförmåga in i bilden. Förstå orsak och verkan, analysera
den “fakta” som ges, hur den ges, vad som orsakar vad,
och även hur man räknar i statistik. En sak kan vi vara säkra på, ALLA
länder räknar på olika vis. Det finns inte bara ett sätt att räkna på.

Propagandavapen

Och många länder använder statistiken som propagandavapen,
för att framstå som handlingskraftig och regeringsdugliga.
I synnerhet diktaturer, men även USAs president och liknande.
Men nu har jag i denna text troligtvis, förtroendemässigt, förlorat de allra
flesta läsare. Det blev alldeles för komplicerat. Och dessutom antyder jag
att man bör avkräva ett personligt ansvar för smittspridningen och dödsfallen.
Och DET mina vänner är inte populärt i Sverige,… det “måste ju vara regeringens
fel, eller Tegnells”.

Omänskliga jag och Tegnell

När man då som jag uttrycker att de flesta som dött i Covid i Sverige varit
i 80-90-årsåldern, och statistiskt sett (För det är ju ändå statistiken De arga
belackarna lutar sig mot när de vill hänga Tegnell) … statistiskt sett folk som
faktiskt ändå dör av ålderdom och andra sjukdomar. Detta kan man då använda
emot mig och Tegnell, och hävda vår omänsklighet och empatilöshet, som om vi
tycker att det kvittar om äldre människor dör… “de ska ju ändå dö.”
Det är dock att direkt ljuga att påstå detta. Vad som påstås är att Sveriges siffra
är missvisande både internt för Sverige, och i jämförelse med övriga världen,
där inte alla länder räknar in alla som ,Covid-fall. Om man jämför hur många i
åldersgruppen 80-90 år som dör nu jämfört med andra år, då INTE Covid 19 fanns,
DÅ får vi en mer relevant siffra att prata om. Det visar sig att det inte skiljer sig så
våldsamt från andra år i dödlighet i dessa åldersgrupper. Men sådant ger ju inga
rubriker i tidningarna som ger klirr i kassan.

Desinformation och Infodemi

Det pågår således en enorm desinformation kring sjukdomen, trots dess
faktiska allvarsgrad… och detta i media-kapitalismens, och despotismens
intresseklubb. Det är dessa herrar och damer som tjänar pengar och
makt på detta. Och denna desinformation, och småljugande med statistik,
skapar panik hos en del,, och indifferens hos andra, som skiter
hur det går… de tror ändå inte på nåt som skrivs och sägs.
Och båda dessa ytterligheter är direkt förödande för både smittspridningen
den mentala hälsan, och det globala ekonomin. OCH inte minst för demokratin.
Scanna nyheterna lite, och se hur de “starka” herrarna i världen ökar i förtroende,
sådana som Putin, Trump, Erdoğan, Polens regering, Ungerns regering. Jag har
till och med hört inbitna kapitalister i Sverige hylla Kinas system och ledning.

Sans och förnuft i inflation

Och sansade eftertänksamma, evidensbaserade, helhetstänkande människor
som Anders Tegnell beläggs med direkt skuld över dödsfall, av ledande politiker
i “demokratin Sverige” Dessutom en ledare som påstår sig
leva efter “kristna ideal”. “Med berått mod, låtit äldre dö”
Ja: Ebba Bush Thor.

Det är dags att välja…. inte snart… men NU. Och ni/vi får vad vi väljer.
Det får vi redan nu, när vi valt högerpolitik.

Jag häpnar över folks indifferens, medvetna okunskap,
UPA, faktaresistens, och egoism… och ja upplever inte
att det blir bättre på dessa punkter för närvarande.