N’Bängt ,-Erik föndär kring Dånald Trumf å’n här mefinismen
älle va de het fölla.

Gåsse dä än’t lätt å hä’nge mä nu för ti’n, tänkte N-Bengt-Erik.
Han sâtt bänken ve torge o surre vä’ en Gyran (Göran).
– Mä Gåsse – Nesje sin håle va’n löög N’dänn Trumf (B-E)
– Schjjjup (G)
(Tystnad uppstår, och varar en längre stund)
– Haru hörrt att N’Norlanner ä dö ?
– Schjjjup (G)
(Tystnad uppstår, igen)

– Du Gyyyyran !
– va ä nä ?
– Käringa unners om dä vårte firnt nä ho hadd klöfft sä
å färge håre sitt
– happ !
– Ja mä va ska man svare ? Jag sa att de va firrnt !
– Nej förrr helvete Beng-Erik !!! Nu har u gått i fällan ordäntlit
– Ja men va’nte bra att jag berömde na då ?
– Nä nu har du ju indirekt sagt att hårfärgen ho ha eljest inte dög å¨t na
– Ja mä va i klåån ska ja säge då ?
– -Säg du är ållti vackker hjärtat mitt! då kom hon te å bli irritert
på att de inte gå o fråga dä om nånting … men tro mig
de e de bäste du kan göra