Suckarna blir djupare…
Mitt yttre försvar är skadat
… ögonen är ledsnare…
mer sårbar för närvarande.