Orken för väl underbyggda inlägg, tryter i samma takt som intresset för dem
Som vanligt har jag så många ord i mig, mer än jag har ork att
sammanfläta dessa ord, till något mer än känslobaserade,
irriterade okvädningsord. På vilket de mesta av internetbaserad
“kommunikation” är grundad idag. Men o andra sidan har ju nästan
ingen ork, tid eller engagemang att läsa de här i sammanhanget korta
inläggen heller. Så varför utöka ? Och sanningen, i den mån den finns,
är förskjuten uti det offentliga samtalets periferi.

Jag skulle behöva skriva flera 500-sidiga böcker för att få med vad jag har
att skriva om vårt språk, vår samtids värderingar, och empatiska förfall.
Och till detta har jag inte rätt självförtroende eller rätt tålamod för att lägga
upp och planera.

Kortsiktigt inspirerad
Men jag blev lätt inspirerad, efter en läst artikel i DN, efter en “spaning” kring
orden tack och varsågod, samt hälsningsfraser.(länk)
Så vi får se hur långt jag orkar spana.
Själv har jag under flera år haft stor allergi gentemot uttrycket “God Jul”,
så pass att jag frekvent på ironiskt vis använt det året runt,
UTOM i December !

Språklig regression
Jag upplever sedan länge en regression av det svenska språket,
både i tal och i skrift. Till och med i journalistiken, som man tänker kanske
skulle kunna ha utbildning i det de sysslar med. Men jag misstänker att
ett begripligt och rikt språk, inte står överst på kravlistan vid anställningsintervjun
på Aftonbladet, Expressen eller Dagens Nyheter.

Många missbruksproblem har delvis begripliga förklaringar.
Ja alltså missbruk av språk och ord.
Jag tänker på hur Globaliseringen och anglifieringen av språket, är delskyldig.
Internet, och tangentbord, auto-stavning på mobiler, som på engelskt maner
särskriver långa sammansatta ord. Varpå nya generationer börjar särskriva.
Och alla unga generationers strävan att ha ett eget språk, som inte inkluderar
den äldre generationen. Men det allvarligaste är indignationen och den språkliga
förslappningen kring begripligt språkbruk.

Ord är makt
Att kunna uttrycka sig och förstå språk är makt. Att kunna använda
komprimerat kärnfullt språk är makt. Tex Yes we can” eller
“Make America great again” .. fångar folk på bredden
även om ingen vet vad det innebär i praktisk politik,
eller för sin egen livssituation. Så språket är starkt förknippat
med huruvida demokratin är levande oxå.
Ytterligare exempel på språkmissbruk i maktsyfte är
borgerliga ord som “välfärdens kärna” (viket egentligen
kom till för att dra ner på välfärden för att öka tillgångar för redan rika)
Incitament och flexibilitet på arbetsmarknaden, är oxå ord med tydliga
syften, som inte är i paritet med dess positiva klang. De är som att kalla
skogsskövling, kalhyggen för “föryngringsytor”, när de i själva verket utrotar
ekosystem, och dödar en för naturen, och i förlängningen även
människan helt livsavgörande mångfald av arter.

Nyordlista
Årligen presenteras även en nyordlista, vilket oftast blir en populär snackis
i radio och tidningar. En del ord tillkommer av nödvändighet, så som
“Covid 19, och “social distansering” – till följd av influensapandemin.
Men det mesta är mest bara nonsens, och fullständigt onödiga ord,
åtminstone att föra in i nån slags ordlista. Några är dagsländor,
och försvinner fort. Några är medvetet obegripliga för gemene man,
och därför inte relevanta. ALLA ord, nyord, och ordkombinationer
är dock tillåtna, och nödvändiga, för språkets utveckling, i det praktiska
användandet. Det finns inget som heter: “det finns inget som heter”.
Men att i SAOL, inkludera ord som “kanskeman” eller ” intimitetskoordinator “,
är ju mest bara genant för språkrådgivarna.

Speglar vår samtid dock – på ett icke alltför smickrande vis
Ord som “kanskeman” ligger dock i tiden, där det blivit en slags
konsensus och tillåtet att öppet klumpa ihop och förnedra män
och manlighet. Det finns tidigare ex som “killgissa” och “mansplaining”
Vilka alla är nedlåtande, och generaliserande, och de facto troligtvis
kan stämma överens lika väl på vissa kvinnor som män. Så nyorden
speglar på så vis de rådande mediedreven och samtidens socialt “heliga kor”.
Det pågår en “revolution”, om ni missat det. Och det är bland annat mig
man revolterar mot, pga av att jag har snopp istället för snippa.
Jag har tydligen för mycket makt och pengar, och förtrycker kvinnor
genom att vara en del av “patriarkatet”. Jag förtrycker oskyldiga “maktlösa”
fattiga kvinnor som Annie Lööf, Ebba Bush Thor och Cissi Wallin, den senare
vars maktlöshet fick en icke dömd man, sparkad från sitt jobb, pga av saker
han enligt rättssystemet inte gjort.

Så visst är ord viktiga !