Rådjur
Jag har hört på omvägar att det har varit
rådjur och ätit av mina kvarvarande, lätt sura grönkål.
Min omedelbara reaktion, var att jag blev glad, att
den kommer till nytta nu när jag ändå inte äter av den,
och de har svårt att hitta föda i den kalla vintern och
den djupa snön.

Oro
Nästa tanke var en tanke av oro, om det skulle locka dem
till att äta även på sommaren. Det är väl inte omöjligt,
men kanske inte så troligt, med tanke på hur centralt vi bor
och har lotterna. Och på sommaren har de så mycket annat att
äta, att de nog gärna undviker människor.
Den som lever får se. Men tills vidare tänker jag vara lycklig
över att de fått i sig lite näring.

Kastad skörd
Och jag har under vinter dessutom blivit tvungen
att kasta större delen av min nedfrysta skörd, pga att
frysen var felande, och utöver dålig smak på det nedfrysta
har jag anledning att misstänka att det var hälsovådligt att äta
den, utifrån det som läkt från frysen. Jag vet inte, men jag tror,
och hälsan får ju gå före stolthet. Och stoltheten över odlingen
har jag ju kvar. Men det var nog nån tusenlapp jag kastade där.
Lite surt… surare än grönkålen Rådjuren knaprade på.

Babianer och pumpor

Jag såg ett program på Kunskapskanalen ikväll,
om ett gäng Babianer som åt av en bondes Pumpor i Sydafrika.
Och hur de funderade över hur de kunde övervinna det problemet,
utan att skjuta babianerna. Man försökte med stängsel, skrämmor,
vakter… babianernas hunger och list var dock för stor.
Bondens levebröd var i fara.
Och människan har där, som överallt annars brett ut sig
så mycket och tagit bort deras revir, deras platser
för föda, och liv, att de under torkan tar risken att äta pumpor
av bonden ….. FÖR ATT ÖVERLEVA.
Därav valde jag att inte använda ordet stjäla. när de satte
filmkameror på några babianer, blev de varse om va de åt,
och skulle prova att odla fruktträd i det vilda, så de inte blev tvungna
att äta av pumporna.

Likheter
Och jag tycker mig se likheter, med vårt västerländska ohållbara,
kapitalistiska sätt att leva, och bonden och babianerna, mellan
mig och rådjuren. Och likheter med varför vi än idag bygger murar
för att stänga ute oönskade människor, ja låt oss kalla dem efter
hur vi ser på dem: fattiga människor, icke vita människor.
Jag skulle gissa att USA var starka motståndare till Berlinmuren,
men har inget emot muren mot Palestina… och uppenbarligen är de för muren
mot Mexico, eftersom den i sin huvudsakliga del byggdes
mest på under Bill Clinton.

Grindsamhällen
Och samma fenomen är det med gated communities/grindsamhällen,
som allt oftare skapas i rikare områden, med murar rund för att
skydda sin egendom. Så i vad består problemet som uppstår ?
Frågar du dem i grindsamhällena, så kommer problemen
ifrån utsidan murarna. Och frågar du bonden i Afrika, så
var det babianerna som var problemet. Och frågar du lottägaren
Tomas om uppäten grönkål, lökflugor och kålmask, så säger jag att
det inte är oproblematiskt för mig, om jag får hela min skörd uppäten.
Men ett visst svinn till naturen, är jag mer än villig att ge,
är jag definitivt SKYLDIG att ge. Jag menar min frys, tog
ju nästan hela min skörd, och gjorde den oätbar. Och jag överlevde.

Om
Och jag menar nog att inga murar skulle behövas, om folk hade det
de behövde och inget mer. Då skulle det finnas färre orsaker att “stjäla”
och mindre oro att bli bestulen. Och folk skulle troligtvis bli lyckligare.
Men människan har ännu inte kommit på att för mycket pengar och
saker gör henne olycklig. Bla för att de ägnar hela sin tillvaro att oroa
sig över sina egendomar och saker. Lägger ännu mer pengar på att
skydda, bygga murar och grindar. Därför, är det färre stölder och mindre brottslighet
i ett socialt, och ekonomiskt hyfsat jämställt, samhälle,
än i ett med stora ekonomiska och sociala klyftor.
Men det här verkar människan aldrig vilja förstå.
Och grunden till det består i att hon inte vet vad som gör henne lycklig.
Det förstår ho först när hon förlorat allt materiellt…. i bästa fall.

Och du !
Jag kanske har bidragit till att rädda livet
på nåt rådjur. Och jag har inga murar som stänger in mig,
när jag försöker stänga ute andra.