Människor verkar i slutändan tro på det som
de vill tro på, oavsett om det finns sanning i det eller ej.
Folk verkar välja att tro på den “sanning” som på kort
och lång sikt gynnar dem själva, ekonomist och
i hur brett man kan ta ut svängarna i sitt beteende
gentemot andra.

Skottlossning i Sollefteå

Jag minns för några år sedan, när mobben gick på sociala
medier här i stan, när det varit skottlossning på
ICA-kvantum-parkeringen. Och det första vi får veta är att
invandrargäng är inblandade i detta. I slutändan visar det sig
vara en svensk som avfyrat vapen. Men för svärjevänerna
spelar det ingen roll när jag påtalat detta. De blir hotfulla
och visar mig någon obekräftad brotts-rubrik spridd på Facebook,
som tydligen ska ha varit invandrare som var skyldig till.
Och säger: “Kolla här vad dina polare håller på med”,
och visar bilder på invandrare som hängts ut på FB som
brottslingar. För dem räknas en uthängning på FB som “bevis”
Och om man hänger ut många, varav de flesta är fabricerade
och manipulerade bilder, så räknar dessa herrar och damer,
(mest herrar dock, ännu) ,,.. de räknar detta som statistik,
vilket förklarar varför de lägger ut hundratals obekräftade
gärningsmän med invandrarbakgrund på nätet.
Och för närmare 20 % av befolkningen, har det blivit deras
nygamla sanning, om olika “rasers” förträfflighet och andras ondska.

Skillnaden är spridningstakten och mängden lögner
Lögner verkar styra vår värld. Så har det troligtvis alltid varit.
Men aldrig som nu, har lögnerna färdats så snabbt och i så stor
omfattning, pga av internet, sociala medier och vanliga
etablerade medier, med enorm makt. Och de som skriker mest om
lögnaktig media, ljuger överlägset mest själva, och mest ogenerat.
Att det har kunnat bli så, är både marknaden, politiker och
media delansvariga. De bäddar för sin egen undergång,
genom att tumma för mycket på sanningen. Och när misstron
mot medier och etablissemang rotat sig, kan fascistiska
strömningar med målet att kontrollera media för egen propaganda,
få kraft och luft under vingarna. Och den stora arga massan, väljer
då paradoxalt nog mer ofrihet, och mer lögner, och ett nytt
värre etablissemang, som strävar bort från demokrati.
DET är dessa väljares hopp om frihet och “sanning”.

Utan bevis #1
76 % av republikanska väljare, har i nylig undersökning
sagt att de tror på anklagelserna om valfusk, som Donald Trump
upprepat med en galnings intensitet, ända sedan kampanjen mot
Hillary Clinton år 2016. Och nu i fjol, började han INNAN valet
nöta in budskapet att det var valfusk MOT honom, oavsett om han
vann valet eller inte. Att även republikanska företrädare och rösträknare
gått i ed på att räkningen gått rätt till, har heller ingen inverkan
på folks tilltro till Trumps uppenbara lögner. Det FINNS INGEN BEVISNING
FÖR TRUMPS PÅSTÅENDEN. Hans anhängare: Det spelar ingen roll !

På så sätt har Donald likheter med Hitler

Trump har i likhet med Hitler sparkat varenda medarbetare som
inte blint följt och försvarat hans lögner. Det blev Hitlers fall, i krigföringen,
när han vid varje givet tillfälle gav orden om att strida tills
sista blodsdroppen, och avskedade alla kompetenta överbefäl.
Maktgalenhet, helt enkelt. Trump har samma personlighet, samma narcissism,
samma obevekliga tro på att han kan allt bättre än alla andra. Han kommer
absolut falla, men hur mycket skada han gjort innan dess,
är en annan fråga, och bar folket kan förhindra detta. Men inte tillräckligt
många vill förhindra detta. Man VILL tro på hans
“alternativa verklighetsbeskrivning”

Vilka ska granska granskarna ?
Lögnen regerar i världen, och vanliga medier sociala medier är
dess mäktigaste bundsförvant och verktyg. Och VI är dessa mediers
användare, och dess enda kontrollanter. Media ska granska makten,
men är en del av makten. Men vem granskar media ? Jo vi !
Och gör vi inte det, blir de ursäkten Donald Trump och SD behöver
för att ta bort fri media, privat som statlig, för egna fascistiska agendor.
För att det finns grund för att kalla media för subjektiv och falsk.
Och vem eller vilka granskar sociala mediers enorma kraft och sanningshalt ?
Jo du och jag ! Och gör vi inte det, är vi förlorade i ett hav av lögner.

Marknaden bygger sin rikedom på lögner de oxå
“Marknaden” ljuger ju även den, på det stora hela. Den största delen av
dessa lögner känner vi som “reklam”. Utöver det ljugs det friskt
i deklarationer, lönesättningar, representation, resor, tillgångar
för att undslippa betala skatt till de institutioner som faktisk
till en början gav dem utbildning och vård så de kunnat bli rika.
I princip bygger ju all reklam på att intala folk att deras produkt
är bättre än den är. Tex Vita Pro, om den hade varit så bra, hade det inte behövts
10 års intensiv reklam för att övertyga folk om det. En sorts lögn alltså.
Och ett sorts hot. “Om du inte köper vår produkt,
kommer du bli sjuk, eller dö”

Lögnarna vinner

Vi drunknar alltså i ett hav av lögner. Och för de som egentligen
vill vara goda, sanningsenliga medborgare, finner det för svårt
och för jobbigt att söka sanning, och fakta-granska påståenden.
Och en lika stor del bryr sig alltså inte om huruvida det är sant
eller inte, det de påstår. Det gör att lögnarna vinner,
och sanningssökarna försvinner… i havet av lögner.

Utan bevis #2
Lögnen som metod har spritt sig, även till tidigare frihetskämpande
feminister, iom metoderna kring och efter Metoo, och feministernas
våldtäkt på språket , terminologin kring brott och förseelser.
Ord som “kvinnors berättelser” har man med ganska stor framgång,
lyckas dra ett likhetstecken med “bevis”, och dessutom,
sett till att få bort ifrågasättande. Det är en farlig utveckling.

Ifrågasättande helt nödvändigt – Alltid

All ifrågasättande är det absolut viktigaste för frihet
och demokrat, välstånd och fred. Metoo, har förvanskat brottsbegreppen
och det fundament på vilket man avgör brottsling från den manliga
partnern i ett vanligt samlag. Man har lagt över bevisbördan på den
anklagade, vilket är helt rättsligt tabu i all annan brottslighet,
så att män i synnerhet måste konstant, även under samlag fortsatt verbalt
försäkra sig om kvinnans villighet. Den kan alltså ändras under samlaget,
och i rätten förvandlas till oaktsam våldtäkt. Redan har domar fällts med
den nya lagen. Och feminismen och Metoo ser det som en seger.

Till slut blev det mesta våldtäkt

Det mesta kan efter Metoo vara en våldtäkt. Våld och tvång är inte längre
de viktiga parametrarna. Utan kvinnans “upplevelse” och “berättelse”
är grunden för hur rätten ska döma. Med andra ord, har vi med lag fastslagit
att kvinnors ord är värda mer än mäns ord, ur en sanningsperspektiv.
Det är en farlig utveckling. Under Metoo drog sig inte ett antal kända kvinnor
för att antingen krydda sina berättelser eller blåljuga i pressen, med ett uttalat
primärt mål att få män dömda, oavsett skuld eller inte. Endast en blev dömd,
och Pressombudsmannen fällde ett stort antal mediala artiklar som
hängde ut män i media. Men även här, spelar det för dessa feminister ingen roll,
ej heller finns utrymme för någon ånger över att oskyldiga män
blivit kölhalade i media och fått sina liv mer eller mindre förstörda.
En kvinnlig journalist vågade rannsaka sig själv … och har all heder av det. Åsa Linderborg.
Hon hade hoppats att hon med boken Året med 13 månader, skulle skapa en
debatt kring metoderna, uthängningarna, men fick sedan efteråt konstatera
att det var naivt av henne att hoppas på rannsakning från Metoo-rörelsen.

Och till slut Corona, media och verkligheten

Här, med Covid 19, är det om möjligt ÄN SVÅRARE att orientera
sig bland ett hav av tvivelaktig “information”. Det finns miljontals experter
och nästan ingen tycker lika, och ingen kan egentligen bevisa någonting
över huvud taget. Men alla äro de, enligt egen utsago, säkra och har facit på hand.
De har alla svaren över vad som borde gjorts våren 2020, och de vet vad
som görs fel nu. trots att de höll käft våren 2020, och inte kan lägga fram
entydiga bevis nu heller. Varken kring sjukdomens spridning.
Vilka åtgärder som är effektivast, eller om olika vaccins risker
och effektivitet.

Mina verktyg för faktagransking
När jag faktagranskar i normala fall. Brukar jag fundera över
avsändarens agenda och vinst på informationen. Jag brukar Googla
på alternativa svar och kritiska röster till informationen jag läser, oavsett
om det är nåt jag håller med om eller inte. Men i synnerhet om jag håller
med om det som skrivs. Och jag brukar kolla om nån klippt och klistrat.
Men av någon anledning så har de flesta, normalt sett källkritiska
struntat i allt detta, och gått på statens, medias, och regionernas
fullständigt oemotsagda version. Och anledningen ????

Vad är anledningen då ?
Ja anledningen kan vi ju spekulera i. Men det finns alltid en agenda
och en anledning när media, stat och stora delar av marknaden i
masspropaganda basunerar ut en enda sanning. Och nästan alltid
har det med egenvinning att göra. Men i detta fall troligtvis även
med infodemi, och vettlös skräck att göra. En slags halvmotiverad
masshysteri, som fortgår parallellt med en vettlös ignorans och likgiltighet.
Målet är att till varje pris, få en absolut majoritet att vaccinera sig,
och troligtvis fortsätta vaccinera sig årligen. Och ingenting får
hindra detta mål, inte ens sanningen eller delar av den.

Offer

Man är beredda på att offra människor, oftast inte sig själva då så klart.
Vad står på spel då, om vi inte genomför denna globala massvaccination
med vaccin som inte är helt säkert beprövade, och där man medvetet
bortser från risker och dödsfall,. för det totala.
Vad står på spel EGENTLIGEN ? Och hur får man 10.000.000.000
människor att spruta in en dos virus i kroppen ? Hur får man en hel
värld att göra detta ? Genom att vara öppen om risker ? Genom att
ärligt redovisa bakslag, dödsfall och livslånga biverkningar ?
Genom att inte kalla cancer för cancer, om det hittas spår av covid ?
I think not my friend, I think not! För att övertyga så många om
något man faktiskt vet väldigt lite om, så måste man tumma på sanningen,
man måste förstärka risker med sjukdomen, och förminska risken
med vaccin.

Artiklar om inkognito-kändisars död
Har ni tänkt på hur media fullkomligt sprutar ut artiklar om döda
inkognito-kändisar, medan pandemin fortgår, och vaccinet “måste”
in i folks kroppar Nu senast var det nån 91-årig Varg-Olle, som dött.
Och det vimlar av dessa artiklar, med okända kändisar. Samt skräckhistorier
om patienter som farit hemskt illa av covid 19. Och en del är det flera sjukdomar,
nästan alla är väldigt gamla, högre ålder än medellivslängden.
Några skriver de att det är covid. Några skriver de att det är covid OCH
annan sjukdom. Och några skriver de inte dödsorsak. Men i
den totala skräcken, är det kanske tänkt att vanliga dödsfall ska bidra
till skräcken, som ska bidra till att “alla tar vaccinet”.
Konspirationsteorier ? Ja det brukar vara det när någon ifrågasätter
saker som är för känsliga för att ifrågasättas.

Hur ska någon enda människa kunna orientera sig i detta hav
av halvsanningar, tystande av ifrågasättande, och rena lögner?
Och ändå är det detta som krävs av oss, dig och mig, om vi inte ska falla in i ett
totalitärt samhälle, en totalitär värld, och 30-årigt mörker igen.

Citat från sagan om ringen:
“We cannot defeat the armies of Mordor. Theoden: No we cannot. But we will meet them in battle nonetheless