7 848 935 520 människor påstås det leva i vår värld idag.
Och befolkningen ökat, och vi utarmar vår jord på resurser.