Prolog
Pga att jag i grunden avskyr fikonspråk, i syfte att verka lärd,
eller i syfte att exkludera de läsare som inte har lusläst ordböcker
sedan de vande av sig med blöjor. Pga av det så vill jag ändå förklara
och försvara ordvalet Kontemplera i rubriken:

Det rimmar, och betyder “begrunda”

Medvetet missförstånd, är inget missförstånd, det är förvanskning
Det finns alltid möjlighet att medvetet missförstå
andra människor när de uttrycker värderingar eller förhållning
till andra människor. Så som tex ärke-covidioten
i blogginlägget innan.

Lisa Magnussons replik till Åsa Linderborgs notis om fallet Lambertz,
är ett solklart sådant fall. Åsa, begår nämligen enligt den feministiska
metoo-bibeln, en dödssynd, när hon problematiserar och nyanserar
debatten kring våldtäkter, män, kvinnor, eget ansvar.
Och från denna oskrivna metoo-bibel hämtar Lisa Magnusson
sin inspiration till att utnämna Åsa till en slags könsförrädare.

Könsförrädare
Linderborg, fick ju tex en arme av feministiska drev-journalister emot
sig när hon med sin bok ”Året med 13 månader” gjorde upp med sitt
eget ansvar i Metoo-drevet, där enligt svenskt rättsväsende,
oskyldiga män hängdes ut i media, och fick sina liv och karriärer
förstörda för kort framtid, eller lång. Och iom att hon gjorde upp
med sitt eget ansvar, och rannsakat sina ord, i egenskap av både kvinna
och vänstersympatisör, så blir hon för många ett hot den uppmålade
bilden av kvinnor som alltigenom godhjärtade, oskyldiga, offer,
och män som ständigt potentiella våldtäktsmän och predatorer.

Metoo-rörelsen verkar vilja sätta sig ovanför lagen

Metoo-rörelsen godtog varken svenskt rättsväsendes frikännande av
nästan alla anklagade män, med invändningen att bara för att du som
man inte kan bevisas oskyldig, så innebär det inte att kvinnan
som anklagat, ljuger. Ej heller godtog den journalistiska Metoo-rörelsen
att Pressombudsmannen fälld 10 publiceringar, där män hängdes ut.
Med andra ord anser den journalistiska Metoo-rörelsen att deras
ord har mer juridisk bäring än våra rättsinstitutioner. Samt
att man som Åsa Linderborg, är kvinna som nyanserar debatten,
samt tar eget ansvar, är könsförrädare. Utan att förstå det själva, har Metoo-
rörelsen kommit att flirta med ett despotiskt, totalitärt, sätt att se på
information – i likhet med Sveriges nationalister SD.

Lisa går längre
Lisa, går till och med så långt att hon inte drar sig för att ge sig på
Linderborgs karaktär:

“För några år sedan uppfann författaren Gillian Flynn begreppet cool girl.
En cool girl är en kvinna som ser till att gilla samma saker som män gillar,
och aldrig blir arg på dem, aldrig ställer några krav på dem. Hon dricker öl
och äter hamburgare, och har en okomplicerad inställning till sex.”


Ett mildare personangrepp, skulle man kunna kalla det för.
Detta är ingenting som feministiska drev-journalister drar sig för
eller tycker är fel. För dessa tycks ändamålen helga medlen.
Dvs man har rätt att bli ett monster, för att motarbeta monster.

#Me like
Behöver jag säga att jag gillar Åsa Linderborg i egenskap av en journalist
med något så ovanligt som självrannsakan, och en smula eftertänksamt
reflekterande. Egenskaper som feministiska drev-journalister inte
ens kan drömma om.

Ännu inte berört sakfrågan

Som ni märkt, har jag inte ens nuddat vid själva sakfrågan om Göran
Lambertz skuld eller icke skuld. Anledningen är att jag inte har en aning.
Inte en enda gång under alla kritiska inlägg mot metoo, och feminism,
har jag klankat ned på kvinnor i allmänhet. Inte en enda gång har
jag blint uttalat mig i skuldfrågor. Vilket jag ka tänka mig att många
av er som ändå inte ännu vill avfärda feminism och metoo som despotiskt
och rättslös rörelse….ändå går omkring och tänker, iom att
jag kritiserar rörelsen.

Jag ifrågasätter
Jag ifrågasätter drev, jag ifrågasätter uppenbar förvanskning av sanning,
Jag ifrågasätter medie-rättegångar, jag ifrågasätter att kvinnor i grunden
är bättre och godare människor än män. Jag ifrågasätter när man
åsidosätter det juridiska systemet. Jag har således inga ömkande känslor
för en man som Göran Lambertz. Jag har inga åsikter om att han har
sex med en VUXEN kvinna, vilket feministiska drev-journalister gärna har.
Det vanliga är att svärta ner karaktären för att få den anklagade att verka
mer skyldig, och allt detta måste göra i media enligt dessa.
Man använder och vrider på ord för att uppnå denna diskret dolda
svartmålning. Man kallar gärna kvinnan för “den unga studenten”
trots att hon är i 30-årsåldern. Och framställer henne därmed
som ett hjälplöst offer, i beroendeställning. Detta tillvägagångssätt har varit
genomgående genom hela metoo. Eftersom sanningen inte riktigt räcker
kryddar man på, för att fälla personer man ogillar.

Berättelser och förtal
Huruvida Lambertz är ett “självupptaget svin”, har jag ingen uppfattning
om då jag inte känner människan. Frågan är om han har begått lagbrott?
Åklagare fann att det inte fanns bevis för detta, och lade ned fallet.
Det sura i kråksången för en anklagad man där åtalet lagts ned,
är att han för visso är juridiskt fri att gå. Men inte frikänd. Metoo och
feminismen har inte, och har aldrig haft några skrupler inför att hänga
ut män i media. Man kallar det då för “kvinnors berättelser” Och legitimerar
det på så vis. Och i grunden jämställer kvinnors berättelser med sanningen
om vad som hänt. Nu … hur illa man än väljer att tycka om Lambetz av olika själ,
så skulle man kanske kunna argumentera att han som medborgare ska ha
samma rättigheter som andra medborgare ?

Lambertz försvarstal – illegitimt ?
Men när Lambert genom SVT och Expressen i direktsändning,
berättar sin syn på vad som hänt, betraktas det inte längre som
“berättelser”, och absolut inte som en “sanning”. Och anledningen till detta,
är en enda, och det är den att han är man. Nästan unisont stämde
pressen dagen efter pressträffen in och fördömde att han skulle
få sitta och bedöma den anklagande kvinnan. Märk väl, att innan det skedde,
så var det nästan ingen som fördömde kvinnans utsaga. Detta trots att hon
tidigare har blivit dömd för förtal i liknande mål. Kan ni förklara det då ?

Det är nämligen inte bara Lambertz ni anklagar
Det är nämligen inte bara Göran Lambertz som prövas åtal mot,
i skvaller-pressen,(dagstidningarna) eller Metoo-dreven, det är hela
den svenska manligheten. Och dess rättssäkerhet.
Och upprepar man ett mantra, än om det är felaktigt eller direkt
förtyckande tillräckligt ofta i press och sociala medier,
så tenderar det bli accepterat som den nya normen, den nya “sanningen”.
Jag skulle tro att mina och Göran Lambertz värderingar är milsvida
ifrån varann. Men det är oväsentligt i sammanhanget.

Nationalismen har vunnit ett stort slag
Jag har redan snuddat vid likheterna mellan nationalismen,
och den nya Accuse-feminismen. I båda faller är en massiv propaganda
mot sin motståndare det huvudsakliga vapnet. Feminismen mot
män och Nationalismen, mot invandrare och Islam. Efter tillräckligt
många år kapitulerar allmänheten inför propagandan,
och uppfattar den som den enda sanningen. Överdrifterna, lögnerna
från SD och dess svans, har varit ihärdiga, och “fabrikstillverkade”

Nu är det normen

Och nu ser vi resultatet av det i svensk politik. Journalister
är så ängsliga att de inte längre vågar ifrågasätta främlingsfientligheten
rasismen, och målen. Och nu är det snart tre partier som har slagit
dem följe på den nationalistiska främlingsfientliga stigen, som tex helst
ser att statlig tv, inte får vara kritisk mot Nationalismen,
för då plockar de bort statlig tv. Detta är nästan ingen som längre bryr sig
om i befolkningen. Befolkningens hjärnor är erövrade av ett decennium av
rasistisk propaganda, så nu tror man på generaliseringar om brott
kopplat till invandring, nu tror man att de är sämre människor än svenskar.
Vi är på väg åt samma håll med feminismen… snart tror vi att
män är sämre, våldsammare ondare, än kvinnor. Vi är redan hålvägs dit.

Men det gör väl inget om det inte är sant?