Fri, blir jag inte förrän jag dör,
då befrias jag från allt, då befrias du från allt.
Men jag kan känna korta stunder av frihetskänsla,
precis som det är med lycka. Frihet är diffust och lätt
att manipulera folk med ordet. Fundera över vems frihet
de menar, när de börjar tala om frihet!

Filosof
Jag funderar ju mycket över livet, över tillvaron.
Jag är filosofiskt lagt, analyserar, känner. Jag
reflekterar. Jag kan utifrån mitt intellekt inte finna
att det är möjligt att få en bra värld utan krig
utan mord, utan förtryck, utan hat. Men jag stödjer de
drömmare som drömmer den drömmen, och tror på
den drömmen, eftersom det får fler att gå i rätt riktning.

Livsstil

Det är så stor del av världens befolkning som på olika vis
lagt alla ägg i en korg. Som valt sin livsstil, satsat allt på ett kort.
Och hela sitt väsen, och sin person, är övertygad på det man tror
och strider för. Till den grad att det är näst intill omöjligt för dem
att omvärdera någonting alls. Så till den grad att hela deras världsbild
självkänsla skulle rämna under deras fötter om det skulle
vara så att allt de trott på är fel. Därför tror jag inte
på en underbar värld, där alla kommer överens. Men jag kommer alltid
tro på de som tror på den drömmen. Utan dem vill jag inte leva
i den här världen. Det är ungdomens förbannade plikt att vara
naiva och tro på fred och kärlek, utan dem dör våra själar.

Fångna i friheten
Och vårt kapitalistiska system som vi alla lever i, som slav
eller slavdrivare, är starkt sammanflätat i varann, så det nästan inte
går att bryta sig ur, och leva hållbart och i balans.
Om detta kapitalistiska system skulle överges över en natt,
eller rasa över en natt, skulle det få katastrofala följder.
Massvält, krig och sjukdomar skulle följa i en apokalyptisk
omfattning. Vi är nästan fast. Och det är de som är mest fast,
som tror de är fria, som tror att rikedom ger dem frihet.
Stackars, stackars människor.

En känsla
Kanske är frihet inget verkligt. Kanske är det en
känsla, som inte går att fånga, likt lycka och kärlek.
Kanske blir man bara mer fången ju mer man försöker
köpa sig frihet. Kanske dör all kärlek som försöker
ägas, försöker bindas, försöker fångas.
Och lyckan, likaså.

Lyckan är bara lycka om den är fri
Kärleken är bara kärlek om den känns,
och friheten är bara en inbillad känsla,
som varar ögonblicksvis.