Ingen är skyldig mig någonting
Ingen är skyldig mig någonting, ingen
måste någonting när det kommer till vänskap.
Och jag har ingen rätt att förvänta mig någonting
eller kräva något av någon… utom respekt!
Om jag sen bygger upp förväntningar, alldeles oavsett
om jag eller någon annan anser att de är rimliga
eller orimliga, så är det jag som byggt upp förväntningar,
och det är upp till mig. Det är dock mänskligt att förvänta sig saker,
även om det inte nödvändigtvis alltid är så klokt.

Mer eller mindre ofrånkomligt

Och det kommer alltid i någon mån bli, så att man i sitt inre bygger
upp nån form av förväntningar på sin omgivning. Iaf ibland. Även om man inte
egentligen vill ha förväntningar på något eller någon. Eftersom
man då riskerar att bli besviken. Det är fullkomligt mänskligt.
Men en enda sak förväntar jag mig av min omgivning,
och det är visad respekt, … dvs om man vill bli respekterad tillbaka.


Och vad innebär det då att visa respekt?

Jag kan iaf berätta hur jag uppfattar innebörden av visad respekt,
och vad som inte är respektfullt beteende. Sen om det är nån absolut sanning
kan jag inte åberopa.

De finns de som menar på att man måste respektera andra människors
åsikter, både vad gäller värderingar och politik. Jag tycker
att det definitivt beror på.
Om tex en moderat inte tycker att jag ska ha råd att bo, utifrån min inkomst,
bara för att jag inte har ett arbete. Ska jag respektera den åsikten då ?
Så klart inte !

Så klart inte!
Om en feminist anser att jag som man, inte ska ha samma livsutrymme
som en kvinna, är det visad respekt från dem ? Så klart inte !
Om en feminist tycker att män över lag är skyldiga till
en minoritets illgärningar, är det att visa respekt ? Så klart inte”
Och om en nationalist anser att människor är olika värda
utifrån födelseland, religion eller språk, är det att visa respekt?
Så klart inte ! Ska jag då respektera dessa åsikter utan att ifrågasätta dem?
Så klart inte! Respekterar de människorna som tycker så MIG fullt ut?
.. nej jag tycker inte det.

Det finns stunder då ….

Det finns stunder då man måste stå upp för vem man är,
och vad man gå med på, vad man låter skyddas under sitt paraply,
och tom vad man går med på att utsätta sina vänner för.
För varje gång det sker att en vän inte vågar stå
upp för sin vän, försvinner något lite av äktheten i den vänskapen
och ibland går det inte att vinna tillbaka.

Ett godtagbart val är
Man kan givetvis även helt välja att inte visa mig respekt,
man kan välja att inte respektera mig av olika anledningar,
och det är helt okej, men de kommer givetvis inte,
få någon tillbaka. Ganska basic faktiskt.

Äkta
Äkta människor, med äkta känslor,
med äkta avsikter och oäkta skinn, med oäkta guld….
…det är mitt folk det. En kvinna med grått hår
och gummistövlar, utan massor av smink. Äkta.
En man som bara är, utan spänn, och utan
prestige, äkta! En ungdom som hälsar på mig
istället för att sterilt titta rätt ut i tomma intet,
och gå förbi…äkta! En person som står upp för sina vänner
och sina värderingar…äkta! En människa som
tar sig tid, som ger av sin tid, äkta!

Jag längtar efter det som är begriplig,
Jag längtar efter det äkta, det som är begriplig,
som har betydelse här och nu. Människor,
äkta människor. Jord, odling, växtlighet,
respekt för allt levande. När jag med mina händer
kupar jorden som jag använder för odling, då är livet
förståeligt, då är livet nära. Då är livet äkta … för mig.

Se människorna som anstränger sig för att vara kvar i ditt liv.
Se dem som står upp för dig, när andra inte vågar.
Se de som ser dig.

Jag är bedrövligt less på:
oäkta skönhet
oäkta känslor
oäkta varor
oäkta liv
oäkta tårar
oäkta värderingar,
och oäkta leenden

Jag ska villigt erkänna att jag initialt blir ledsen
och besviken, när människor jag tagit i försvar, människor
jag inkluderat, människor jag visat respekt, inte gör det mot mig.
Men konstaterar det, medan det gör ont. och konstaterar att äktheten
flagnat väsentligt och att inte nödvändigt abrupt avslutar bekantskap,
ej heller slutar hälsa, inte säger upp bekantskapen.
Men om respekten delvis eller helt försvinner gentemot mig
så försvinner den helt eller delvis mot dessa. Det ger sig självt till slut
Ganska Basic faktiskt.

Man skulle kunna uttrycka sig om det, som en odlingsvän uttrycker sig:
“Min fjärdedelsvän tycker … bla bla bla ” 🙂