Ett mål – En Sanning !

Låter det lite oroväckande ?
Kryper det obehagligt i demokrati-cellerna i kroppen ?
Känns det inte lite Sovjet, Kina eller Nazi-Tyskland ?

Det borde de göra tycker jag. Ett skrämmande experiment har pågått
nu i ett och ett halvt år snart. Ett experiment som provades redan 2009,
men som då var för stort glapp från verkligheten till
propagandan man från regeringshåll, myndigheter
och media försökte sig på. Det och ett rejält bakslag i
vaccinationskampanjen, som stavades Narkolepsi, för hundratals
ungdomar, som fick sina liv delvis förstörda.

Utredningar som sopats under mattan, och glömts bort, medvetet.
Då och där sopades detta faktum, och det experimentet under mattan,
och skulle inte pratas om offentligt.
Man skulle “utreda” det innan man kunde säkerställa att vaccinet gjort sig
skyldig till dessa allvarliga “biverkningar”. Även då var det prat om folk som
dog av vaccinet. Men det kunde inte bevisas, och skulle utredas.
Det blev väl lite si och så med resultatet av dessa utredningar. Och än idag
slåss vissa av de drabbade för ekonomisk ersättning, för något som
egentligen inte går att ersätta med pengar – Livskvalitet!

Önskat resultat denna gång, men till vilket pris?
Den nuvarande kampanjen som man kallar “informationskampanj”,
är betydligt mer framgångsrik i att skrämma folk. För
det är det och inget annat som är den effekt man förväntar sig för att nå
det resultat “man” önskar sig. Och det resultat man önskar uppnå är att alla
sluter upp och tar ett vaccin som man påstår är “vetenskapligt” prövat.
Och nu har man lyckats få en stor majoritet att ta vaccin.

Min kropp – Mitt val ?
Jag har valt att inte ta vaccin mot Covid 19, vilket jag trodde var min
rättighet i ett land som vi fortfarande vill kalla för demokrati. Att
själv välja, vara herre över sin egen kropp. “Min kropp – Mitt val”
brukar den obestridliga feminismen utropa. Annat tycks gälla när
det handlar om vaccin mot en säsongsinfluensa, som kallas Covid 19.

Allt enligt ordböcker och uppslagsverk

Nej man tvingar mig inte med lag att ta spruta, men det är bara
ett enda steg ifrån just detta, när man genomför en ensidig
“informationskampanj” (Vilket enligt ordböcker
och uppslagsverk, är själva definitionen för synonymen: Propaganda)
“Ett mål – En sanning !”

I min vardag
I min vardag har jag vid ett flertal tillfällen fått se skrämmande
effekter på folk ,efter skrämselpropagandan. Så många människor
som anammat blaming, skuldbeläggning, och skam gentemot
de som valt att inte ta vaccinet. Så många som slutat tänka själva
och tar till sig en stats allenarådande sanning, och flirtar
med angiverisamhället som existerade och existerar
i diktaturer, som Östtyskland och Kina.

Inskränkningar, tvångsmedel, “oliktänkande”
Inskränkningar i folks frihet har nu blivit mer och mer accepterat,
men bara i icke vaccinerades frihet, trots att denna åtgärd inte
kommer påverka smittan nämnvärt om ens alls. Det är alltså ett
tvångsmedel snarare än incitament, ett straff för de “oliktänkande”.
Är det inte det skrämmande tycker ni?
Blir inte vaccinpassen i det närmaste lite Jude-stjärne-aktig?
Mängden artiklar, och kontinuiteten. ihärdigheten kring den
“enda sanningen”, gör att folk till slut kapitulerar inför den “enda sanningen”
Och att all konstruktiv kritik, all källkritik, allt sunt ifrågasättande av information,
efter ett och ett halvt års tid, blivit fullständigt raderat.

Smittan inte största faran
Så jag oroar mig mindre för själva smittan, och mindre för vaccinet,
än vart vårt samhälle, vår demokrati är på väg.
Vart vårt sunda förnuft, och eget tänkande tog vägen.
Den allvarligaste fråga kring Covid 19, är inte själva vaccinet eller sjukdomen.
Utan experimentet att döda det fria tänkandet, ifrågasättandet, den fria viljan.

Nu har de visat hur man styr ett folk, istället för lyssnar på ett folk
Samtidigt står just den typen av politiska krafter, framröstade av det svenska folket,
och knackar på dörren till regeringsmakten. Partier som utan att ens blygas över det, vill
införa ett mer autoritärt styre, kontrollera och avveckla medier som
inte faller dem politiskt i smaken. Det är det som står på spel nu.
Och det är det ni röstar fram om ni röstar Konservativt, SD, KD, M, L.
Valet är ert, men jag tror inte folket förstår vad som är på spel,
när man röstar bort sin egen frihet, och öppenheten, den fria viljan.
Jag är övertygad om att för få förstår allvaret i vilka möjligheter det ges
till autoritärt styre. Speciellt som vi nu, när man genom
“informationskampanjen” kring vaccin, har visat hur man styr ett folk, till att
tänka samma sak, och sluta ifrågasätta saker.

Var det så här Socialdemokratin skulle se ut ? Är detta solidaritet ?
Jag tror inte det var den medvetna tanken från nuvarande regeringsmakten,
den S-regering som låtit sig tas till fånga av borgerlig orättvisepolitik.
Där Vänstern ses som ett större hot än Centerns högerpolitik,
Centern som infört ultimatum om att inte samtala med Vänstern,
apropå vad som är auktoritärt och odemokratiskt.

Vi som ifrågasätter auktoriteter är tydligen foliehattar
Jag blir kallad för “antivaxare”, som är att jämföras med “foliehattar” som
avvisar all vetenskap, och kommer med konspirationsteorier, enkom för
att jag gör det som är själva grunden för ett öppet samhälle,
för yttrandefrihet, för demokrati. Jag blir avhyst från
diskussioner i ämnet, för att man inte ens får ifrågasätta den
“enda sanningen”. Jag blir behandlad som paria av vaccinerade
som då enligt egen utsago borde vara skyddade mot sjukdomen,
men vill straffa oliktänkande, eller folk som överhuvud taget tänker själva
ifrågasätter information.

Bara jag ?
Är det nån mer än jag som funderat över om denna
nya tillit till auktoriteter, kan missbrukas
av … låt oss kalla dem för auktoriteter,
med AUKTORITÄRA MÅL ?