I dessa tider kommer jag att tänka på min kära mosters klokheter.
Min gamla moster var förvisso inte perfekt hon heller,
även om jag av ren tacksamhet föreställde mig det, och
när man ser på vad jag hade fått innan, i barndomen, kunde det lätt
verka så som om hon vore perfekt. Nej ingen är
perfekt, inte heller jag, och inte heller du kära läsare!(Ej färdigt blogginlägg MTL!)