Till en början, så vill jag understryka, att jag inte alls är emot
vaccin generellt, och att jag har en hög tolerans för att de som känner
att de behöver ta det ska få det. En tolerans och frihet som inte alltid
delas av vaccinerade, gentemot “obesprutade” människor.


Min kära mosters klokhet som referens
I dessa tider kommer jag osökt att tänka på min kära moster
och hennes många jordnära klokheter.
Min gamla moster var förvisso inte perfekt hon heller,
även om jag av ren tacksamhet föreställde mig det, och
när man ser på vad jag hade fått innan, i barndomen, kunde det lätt
verka så som om hon vore perfekt. Nej ingen är
perfekt, inte heller jag, och inte heller du kära läsare!

Ett vittne till Jehova
Men nu när tro och desinformation vinner stora landvinningar,
på bekostnad av ifrågasättande och bevis, så minns jag hennes fullträff,
när Jehovas vittnen besökte henne ute i Boteå. När Vittnet höll inövat tal
om allt elände i världen, och när luften tog slut, efter orden:

– Men är det inte hemskt allt som händer där ute i världen?
Då tog moster Maggan luft, av det lilla syre som fanns
kvar efter tros-predikan hon blivit utsatt för, och yppade:

– Ja … och det lär vi nog få finna oss i, så länge vi inte kan komma
överens om vilken Gud som är bäst, din eller min!I dessa tider
Jag inleder med detta minne, som referens till vad som händer nu
i den offentliga debatten, i synnerhet mest aktuellt kring
Corona och vaccinering eller inte vaccinering. Men det är jämförbart
på nästan alla samtida Mediedrev med segregering och osämja som
resultat. Exempelvis, Rasism, Feminism, och den “Förträffliga marknaden”

Vad menar jag då att detta har att göra med Covid 19, vaccinering
och desinformation? Jo det ska jag så lättfattligt som möjligt försöka
beskriva, om än med många ord kanske.

Tomma kyrkor, och dubbelmoral
I det sekulariserade samhälle vi idag lever i med tomma kyrkor
och “syndigt” leverne, och utan moralisk kompass. (Vilket iofs
dess värre stämmer in på självaste Kristdemokraterna, i än större
utsträckning.) I detta samhälle avfärdas i allmänhet tro, som sagor
och fabler. Inte helt oförtjänt kan jag tycka, speciellt med tanke
på hur många kristna inte på någon enda punkt lever efter Jesu
läror. Om inte annat, oärligt och dubbelmoraliskt.

Tro som bevis – Tro för att exkludera
Men när tro används som bevisning eller fakta, och exkluderar och
marginaliserar “icke troende” Ja då har vi att göra med någonting helt
annat än livsåskådning, värderingar eller riktlinjer för eget leverne.
Då flirtar vi helt plötsligt med det autoritära, med tvång, med
“Starka ledare”, med begränsad yttrandefrihet och trosfrihet.

Klassiska grodor i “trons” namn
Apropå att “tro” så finns några klassiska citat som klätt
av rasist-rörelsens “argumentering” och fått dem att framstå som
rent utav korkade, och därför i ett sunt och friskt samhälle skulle ha avfärdats
som icke trovärdiga.

Kommentarer som “ja men det är hemskt i alla fall”
när de avslöjats ljuga om invandringen och dess konsekvenser.

Eller de som i sitt missnöje över att att Sverige tar emot flyktingar i kris
yppade:

– Jag ska flytta till ett land som inte tar emot invandrare.

Bara för att vara övertydligt, eftersom så många , nu för tiden i det nya
bråttom-samhället, skummar igenom texter
som är längre än 3 meningar, så påpekar jag det uppenbara ändå.
Om de flyttar till ett sådant land, kommer de inte få komma in, eftersom de
då är invandrare.

När man alltid har rätt, även när man bevisats fel
Den rörelsen har vunnit mark i en lavinartad fart, eftersom
det inte finns några fakta, eller argument som
biter på dem. Det är som att försöka fästa en magnet på en plastvägg.

Och utan att gå in på detalj, vilket jag mycket väl är kapabel till, så
var det liknande med den feministiska Metoo-rörelsen, där
det inte var så viktigt att kunna bevisa påstådda beteenden,
anklagelser t ex. Bara att någon “upplevde” det räckte som bevis.

Vaccineringskampanjen och indoktrineringen, är dessvärre inget undantag,
där man gjort tro till vetenskap, och vetenskap till religion. Och där inga säkra
bevis längre behövs för att genomföra massvaccination. Och där diffusa påståenden
om hur hur troligt det är, och “det finns inga belägg för”. Och “Vi anser inte
att det finns något som tyder på”. “Det är troligtvis vaccinet som kan tillskrivas
förbättringen”. “Vetenskapen säger”. Vetenskapen har aldrig någonsin varit helt
eniga om någonting. Och vetenskapen har tidigare varit mycket mer noggranna
med att bevisa teser. Det behövs tydligen inte längre. Alltså har vetenskapen
kring covid och vaccinet baserats på tro. Dvs religion.

Och likt religioner, så har det under vaccineringskampanjen inte varit speciellt
populärt att ställa frågor kring påståenden, om troliga scenarion,
och “bevis”

Kätteri

Det är näst intill kätteri, att ens ifrågasätta någonting som media, regering,
“vetenskapen”, folkhälsomyndigheten påstår, trots att de t o m säger att
de inte är helt säkra på vad de säger. Observera att att jag inte skrev att
det påstås att de har HELT FEL, utan bara ställer frågor kring rimlighet
och önskar transparens och sunt förnuft.

Hittills har det på ett mera privat plan, renderat att:
*En FB-vän, sagt upp bekantskapen med mig.
*En som var fullt vaccinerad, satt 3 meter ifrån mig, men sade uttryckligen till sin sambo,
att de skulle flytta sig längre bort, för att jag inte var vaccinerad.
‘En FB-vän bad mig att inte resonera mer kring detta,
och tillade att “Den såg jag inte komma” (Att jag var sån)
– Den andra vännen som jag fredligt diskuterade med och argumenterade,
och var pro vaccin fick säga sitt. Och grunden till hans tes, skrev han uttryckligen
var att han litade på att staten ville vårt bästa. Alltså, inget vetenskapligt argument,
bara tro… typ religion!
*Ett antal har med stora uppspärrade ögon och skärrad höjd röst
– HAR DU INTE TAGIT SPRUTAN ????

*Och så klart är jag osolidarisk, och enligt vissa
går jag och obesprutade nästan att jämföra med mördare.
*Jag har bevittnad sjuksköterskor ifrågasätta om ovaccinerade ska få vård
om de får svår Corona.

Vad händer när vetenskapen blir religion ?

När ska man tala? När ska man tiga?
Vad är priset för tystnad ? Vad är priset för att stå upp för nåt ?
Kan man vara oense om vaccinet och covid och ändå vara vänner?
Har man verkligen rätt att argumentera och ifrågasätta information idag?

Informationskampanjen, propagandan, är inget annat än reklam,
likt den med VitaePro. Och som min kusin sa en gång om
en annan produkt soma matades ut i reklam. år efter år, månad för månad,
timme efter timme:

– Ja om de måste gör så j-a mycket reklam för den,
så kommer iaf inte jag köpa den.


Och så tänker jag:
Borde inte folk ha förstått vid det här laget
att VitaePro är bättre än näringsrik kost och motion ?
Eller kan det vara så att det inte är bättre, och därför måste vi
övertygas?

Har vi kommit dithän att många tar sprutorna utifrån
socialt grupptryck och rädsla för att bli ifrågasatt
och tom utfrusna?


Solidaritet sa ni ?

Man pratar om “solidaritet” när man vill få mig på andra tankar.
Men är det samma människor som talar om solidaritet mot de äldre nu,
som har varit med och röstat fram politik som dragit in på vård för äldre
omsorg de senaste decennierna? Indragningar som i sin tur direkt med
enkel logik kan härledas till smittspridningen på underbemannade ålderdomshem?

Är det samma människor som vill stoppa flyktingmottagningen,
även nu när människor i Afghanistan blir mördade, avrättade, kuvade
av Talibanerna?