Choklad-bolls-debatten lever vidare, i den bruna myllan,
med svastika-formade rötter, och blågula blommor.
Den för dem, så viktiga förnedrande terminologin likaså, vikten av att få
dela in folk i raser, där de själva fortfarande gärna vill kalla sig för Arier,
och folk med Afrikansk ursprung för Negrer.

Jag brukar då och då, flika in lite allmän fakta i ämnet när jag stöter på dessa
vanföreställningar. Det är inte populärt, och jag är ofta ensam
i debatten mot dem, och alltid i minoritet.
Alternativt att andra som har vett, inte vågar öppna munnen
och opponera sig.

Så sent som igår, använde en bekant, ordet neger,
om en känd person i stan, med urskuldande
bortförklaringar om att det faktiskt hette så…
det var “en ras” precis som att han själv minsann
tillhör den “Ariska rasen”, och drog sin hand svepande
över sitt ansikte. Ja på fullt allvar gjorde han detta,
i det upplysta Sverige Anno 2021, där man i skolan lär
ut om förintelsen och ´nazism. Eller åtminstone gjordes det
när jag gick i skolan. Undrar hur läroplanen i historia
kommer se ut om Jimmie får makten?

Den Ariska myten lever alltså kvar hos Svenskar än idag
och övriga västvärlden får jag förmoda, med tanke på främlingsfientlighetens
högernationalismens och rasismens enorma politiska framgångar,
framför en utdöende solidarisk människosyn.

Begreppet ”arisk” var från början en språkvetenskaplig beteckning
för en ­förhistorisk indoeuropeisk kultur, som för 3500 år sedan
vandrade från ­Centralasien till
norra Indien.

Ariernas närmaste ättlingar idag är de olika folkslagen i Iran,
Afghanistan, Pakistan, Tadzjikistan, Kurdistan, Ossetien, folk i
norra Indien samt folk i Chitralområdet
som talar indoiranska (indoariska) språk.

Rasbiologi, rasteori eller raslära, var ett akademiskt ämne som
studerade människoraser. Begreppet rasbiologi associeras vanligen
med äldre eugenisk forskning, det vill säga forskning kring möjligheten
att rasförädla olika folkgrupper med hjälp av biologiska såväl som
sociokulturella åtgärder. Idag betraktas rasbiologin som en
pseudovetenskaplig lära utan vetenskaplig grund. I Sverige var
Statens institut för rasbiologi ansvarigt för forskningen.

Wikipedia och världenshistoria.se

“Att argumentera med en idiot, visar bara att det finns två”
“Argumentera inte med idioter, de drar dig ner till sin egen
nivå och slår dig med sin erfarenhet”.


Det brukar jag ibland få höra från vänner och bekanta som oftare än inte,
håller sig till någorlunda sunda värderingar och resonemang, och att jag således
är något av en idiot som argumenterar med de som har dessa åsikter,
värderingar och historieförfalskningar.
Problemet är bara att det också är sant att:

Det enda ondskan behöver för att segra,
är att de goda ingenting gör

Så jag sitter inte alltid tyst, när dylikt yppas,
men jag hugger inte heller varje gång som det vädras bruna eller ljusbruna
värderingar. Men jag tycker på riktigt, att ni som tycker som jag i frågan
är alldeles för dåliga att markera.

För övrigt anser jag inte att personen i fråga är en komplett
idiot, inte mer än mig. Men jag menar att han har fel,
och att det är första steget till mycket farliga vägval.