Jag är nog en idiot !
Inte för att jag är ointelligent.
Ej heller för att jag skulle vara icke lärd eller mindre
allmänbildad. Man kan heller inte anklaga mig för att
vara en som bara följer strömmen, oavsett vilket stup strömmen
är på väg mot. Och jag köper inga fakta/åsikter osett/osynat.

Men jag är nog en idiot, som låter mig frustreras över att folk blir
tvärt tyst när jag belyser det orimliga, och ifrågasätter det icke bevisade.
Det är allt jag gör, sunt ifrågasättande. Det är sånt man förlorar vänner för,
kanske inte officiellt, men i praktiken, tolereras inte fritänkare än idag
2021.

Jag borde givetvis rätta in mig i ledet, och sluta tänka,
sluta ifrågasätta auktoriteter, och enkelspårigt icke-tänkande.
Jag borde givetvis gå dit den stora massan går jag oxå, oavsett
om det är mot ett stup, eller in i en betongvägg.

Jag har förstått det nu, utifrån reaktioner från vänner och bekanta,
eller uteblivna reaktioner från bekanta och vänner, att jag är en idiot som
över huvud taget bryr mig om nåt, ifrågasätter saker som påstås utan bevis.
En idiot som inte tycker att Kvinnor i maktutövande är precis samma sak som män
i maktutövande, och att det är lika hemskt om en man mördas, som om en kvinna
råkar ut för det.

En idiot som inte fattar att det är genomsnälle Café-ägaren Rooneys fel att det är
så hög brottslighet i Sverige nu, eftersom han har samma nationalitet som
… eller …inte har samma nationalitet som de 60 nationaliteter av medborgarna
som inte är födda i Sverige. Hur som helst verkar jag vara en idiot som försvarar Rooney, när han
drabbas av deras omvända “statistik”. För på något vis har jag inte förstått att det är hans
fel att Ali Mahmut i Rinkeby misshandlar Muhammed Korshi i Tensta.
Eftersom Rooney inte är svensk. Svenskar som visserligen oxå begår brott,
men det räknas inte då… ju !….liksom !
Brott som ju dessutom främst verkar drabbar Kristina af Svinhufvud från Lidingö,
i sitt skyddade community.

Och en trippel-idiot som inte förstår att jag som frisk, osmittad som följer
restriktioner till punkt och pricka, är en stor samhällsfara för dem som är
skyddade med vaccin som skyddar dem mot en smitta som jag inte
utsätter dem för.

Kort sagt, mina vänners och bekantas tystnad i dessa frågor,
och ibland utfrysning socialt, säger mig att jag är en idiot.
Ja enligt omgivningen då så klart.

Själv är jag rätt nöjd med mitt tänkande.