Problemet med massiv och långvarig desinformation,
är att det är i sådana mängder att det blir mer
eller mindre omöjligt att bemöta den, eller sovra.
Kort sagt DET GÅR IN, vare sig det är bra information,
dålig information, eller lögner och halvlögner,
eller bara undanhållande av HELA sanningen.
Reklam, är t ex EN av alla former av massiv desinformation.
Jag tänkte fundera lite kring några andra också.

För bra tilltro, kan vara lika stort problem som för dålig

Ett problem, kan vara när tilliten är låg för myndigheter
och stat, vilket skulle kunna tyda på ett icke homogent
samhälle. Lika illa, eller kanske än värre, är när nästan alla,
blint litar på alla auktoriteter, inkluderat stat och myndigheter,
det skulle ge signalen att om staten, myndigheterna skulle vilja,
dvs om än mer auktoritära politiker och tjänstemän tillsätts,
skulle det kunna ge signalen att folket är beredda att tro på vad än
vi säger till dem. DET är faktiskt inget vidare om vi tittar tillbaka
ca 80-90 år på Europa.

Är detta något vi vill?

Objektivitet ?
Ta tex folkhälsomyndighetens information, som anses ska vara
neutral och informativ, och någorlunda objektiv. Det är både sant
och inte sant att den är detta. Jämför man med media som gör
allt för en rubrik, och älskar sensationer. Eller för den delen, om man
jämför med människor som tror att man injicerar ett datachipp i kroppen
vid vaccination, för att kunna övervaka medborgarna. Ja då är det ju
naturligtvis väldigt lätt att kalla FHM för “objektiv”.

Angeläget
Och det senare typen av exempel, är vaccinationskampanjen MYCKET
angelägna om att plocka fram som exempel. Fast det är så få att det egentligen
inte går att ta på allvar. Och man är mycket angelägna om att likställa dessa
tokar med ALL vaccinations-kritik, eller ifrågasättande. Vilket tillsammans
med mängden och intensiteten i vaccinations-informationen gör att folk i
allmänhet ofta likställer sunt ifrågasättande med galna “antivaxxare”
Man har även lyckats med konststycket att likställa folk som väljer att
inte ta vaccin, med antivaxxarna och deras konspirationsteorier.

Exemplet
Men tillbaka till FHMs påstådda objektivitet. Om vi tar det här exemplet,
som är ETT av hundratals, om inte tusentals, i hur både myndigheter,
tjänstemän, politiker och media behandlar information kring
covid 19-pandemin. För antalet artiklar i ämnet covid, överstiger lätt
1000, och de flesta är likriktade. Vilket även det av allmänheten troligtvis
uppfattas som att ju fler, desto större anledning att tro att det är sant.
Precis som reklam fungerar, när säljaren vill få oss att köpa en produkt
vi egentligen inte behöver eller vill ha.
Här är exemplet, från FHM:s egen sida:Vad står det egentligen ?
Det som står här är alltså förhoppningsvis inte direkta lögner.
Det har jag ingen anledning att tro. MEN !!! det du tar med dig från
artikeln om du inte är oerhört vaksam, är bara et fragment av sanningen.
Den del av sanningen som uppgiftsgivaren med alla tillbuds medel vill att
folk ska ta fasta på. Den information som driver varje medborgare till att
känna sig tvungna att ta vaccinet. Det som faktisk står, men inte alls är tydligt,
det är att det faktiskt under denna period, 1 juli – 17 sept, dör fler vaccinerade
i covid 19, än ovaccinerade. Ändå är rubriken till informationen:

“Ovaccinerade dominerar bland fall och svårt sjuka” –

Svåra ord medvetet
Vidare har man använt ord som ska göra det än svårare för gemene
man att förstå vad det handlar om. Man kallar det för genombrotts-
infektionerna”, ist för att säga så man förstår det. Dvs de som tar vaccin,
och ändå blir sjuka och dör. De är alltså fler som dör,
än de som är ovaccinerade under denna period. Är det bra att gå ut med
om man vill att 90 % ska ta vaccinet? Nej så klart inte. Sanningen …och hela
sanningen fungerar inte till autoritära uppmaningar och propaganda.,
när man vill få en hel befolkning att lyda order.

Och detta är ETT ex. Och det är det här jag menar när jag inledningsvis
skrev:

“Problemet med massiv och långvarig desinformation,
är att det är i sådana mängder att det blir mer
eller mindre omöjligt att bemöta den, eller sovra.
Kort sagt DET GÅR IN, vare sig det är bra information,
dålig information, eller lögner och halvlögner,
eller bara undanhållande av HELA sanningen.”


Tusentals
Jag har ägnat ett halvt blogginlägg åt bara detta exempel, ett av tusentals
och har ändå troligtvis inte nått fram till en enda person som är övertygad
om det förträffliga med att vaccinera sig, eller tror blint på
vad auktoriteter säger till dem. Dvs mission impossible.
DET är ett problem, som jag ser det. Hade sanningen varit tvärsäker och klar
kring vaccineringens förträfflighet,
hade inte en så långvarig, hotfull, skuldbeläggande, belönande
av icke-tänkande., straffande av tänkande varit nödvändig.
Lika som reklam, är produkten bra, säljer den sig självt. Måste man under tio
års period indoktrinera folks hjärnor om sin produkts
förträfflighet, likt VitaePro, ja då finns det anledning att ifrågasätta
produkten. Vi ser tex väldigt lite reklam för potatis och havregryn.

Konsten att bevisa att en häxa är en häxa
Förespråkarna för vaccinering, världen runt, med forskare och “vet”-enskapsmän,
politiker och media har egentligen på ett vis gjort samma sak som
häxbrännarna gjorde långt tillbaka. Man har medvetet sett till att vad som än händer,
vilket resultatet än blir, och hur fel eller rätt det har
så kommer de kunna hävda att de har rätt, och att vaccinkritiker har fel.
Det är själva utgångspunkten. Och folket, en majoritet har svalt det betet, precis
som folket angav och lät bränna oskyldiga kvinnor i England tex.

Det sades att häxor inte kunde sjunka i vatten eftersom de hade avsvurit sig dopet.
En anklagad kvinna skulle därför bindas och kastas i vattnet. Flöt hon på ytan var
hon en häxa, men om hon sjönk bevisade det hennes oskuld. Metoden tillämpades
bland annat 1751 i England
. I bägge fallen dog kvinnan.

Många parametrar
Det är så många parametrar som får att tro att budskapet om räddningen
är vaccinering, och det nästan blivit en religion. Att man kommer undan med det beror
delvis på det jag skrivit ovan. Delvis pga ord som VETenskap, vilket antyder att det är
framforskat och BEVISAT, och testat. Men ändå måste forskare, politiker, media
vetenskapsmän konstant använda vaga begrepp i presentationen av statistik och “fakta”
För de VET faktiskt INTE. “Delta-muteringen KAN ge värre sjukdomstillstånd”
“Det finns ingenting som tyder på att vaccinet ger allvarliga biverkningar,
eller kan orsaka dödsfall” Det är inte samma sak som att Delta varianten faktisk ger
ett allvarligare sjukdomstillstånd, och det är inte samma sak som attvaccinet
inte GER allvarliga biverkningar eller orsakar dödsfall. Men när myndigheter
och “VETenskapsmän” säger det, tar folk det som en sanning. För det är rädda.
De är LIVRÄDDA.

Och det har hela tiden varit det outtalade målet med kampanjen för vaccinering
att skrämma folk. Det fungerar rätt hyfsat i att få upp antalet vaccinering.
Men det fungerar uruselt för att bibehålla förtroende,
skapa ett homogent samhälle, och bygga tilltro.

Konsten att få rätt även om man skulle ha fel, eller åtminstone inte riktigt veta

Om sjukdoms-talen kommer gå upp, och dödsfallen öka, så har man genom
vaga begrepp utan bevisning, ändå “bevisat” att det beror på oss ovaccinerade.
Om det sjunker, och blir bättre, så har man redan lagt upp brädet för att det
kommer tillskrivas vaccinering, och inget av detta behöver bevisas.
Man skulle med andra ord lätt kunna bevisa att jag faktiskt är en häxa,
med den typen av bevisföring