Tröttsamt
Jag blir trött i huvudet när jag ger mig in
på att skriva om saker, påpeka saker, ibland ganska
uppenbara saker, i en tid då folk inte faktiskt vill höra
någonting som avviker från deras bubbla, liten eller stor.
Att jag blir frustrerad är inte konstigt, när jag stångar huvudet
in i stenväggar gång efter annan, och inbillar mig att klokhet,
ifrågasättande och sökande efter svar, ska kunna göra nån
skillnad, ens för någon enda människa.

Naivt av mig
Det är ju naivt av mig så klart, att tro att nån ska lyssna,
och tänka efter, ställa egna frågor, söka efter svar.
Det gäller flera områden, ämnen. Men skyttegravarna
blir bara allt djupare, den selektiva dövheten bara allt vanligare.
Så ju tydligare argument, ju vettigare frågor man för och ställer
idag, resulterar bara i att folk gräver ner sig ännu djupare i sin grop.
Och Massinformation, propaganda, kollektiva beteenden,
och ibland gränsfall på mass-psykos, blir allt vanligare
i ett nationellt och globalt, men sällan lokalt eller decentraliserat
samhälle. Och att sprida rädsla är vapnet, verktyget för att uppnå
vissa mål genom propaganda. Det har både SD och Metoo använt sig
av med hyfsat stor framgång, till stor skada levande människor
och sammanhållningen i samhället. Och nu använder sig vaccinationskampanjen
av exakt samma metod, men med betydligt starkare mediala resurser
och större kapital i reklamkampanjen bakom sig.

Argument .. bla bla bla
Argument har ingen betydelse i den värld och tid jag råkat bli född
in till. I Sverige, där på senare år det blivit mer vanligt att hata
invandrare och folk som är annorlunda, där religion näst intill unisont
avfärdats som sagor och genom historien största orsaken till krig.
I detta Sverige uppstår fortfarande religiösa rörelser, fast man inte kallar
det för religiöst. Religion bygger nämligen på tro, helst BLIND tro
och på en lärosats, som sedan man ska missionera för. Men det har
aldrig i sig varit själva läran, själva religionen som skapat krig, utan det
faktum att religion alltid varit ett redskap för despoter och makthungriga
människor att styra folk, just fört att tron ibland blivit blind.
Det har inte handlat om Jesu budskap, eller profeten Muhammeds läror.
Det har handlat om makt, och att kunna styra massorna, indoktrinera
folk, vilseleda människor, med olika former av distraktioner.
“Religion är folkets opium” har bland annat Marx en gång sagt.

En farlig tröst
Och då menat att man funnit tröst i religionen, och gjort livets svårigheter,
långt svårare tillvaro på den tiden, mer uthärdliga. Och visst var det så.
Idag är det bara andra sorters religioner, och andra droger vi tröstar oss med.
Men religioner, dvs tro, och propaganda är idag precis lika vanligt
som alltid, men 1000-fallt mycket mer effektivt, och direkt pga internet.
Har vi en gång blivit troende …. troende för ett budskap, en gruppering
en idé, ett parti, ett levnadssätt, en medicin, ett vaccin, så är det lögn
i helvete att försöka ens nå fram till oss.

Inte så länge jag har levt
Och under mina 55 år jag haft ynnesten att få leva, har jag ändå aldrig upplevt
en starkare religiös rörelse än vaccinationskampanjen. Och då har jag ändå den
gränslösa, makthungriga, borgerliga feminismen och metoo i färskt minne.
Några få, några enstaka idkade självrannsakan efter det drevet, och jakten
på män som syndabockar. Men på det stora hela lever fortfarande hetsen
mot män i allra högsta grad kvar i media, och dessvärre i folks omedvetna
medvetanden. Inte minst pga att feministiska journalister dominerar medier idag.
Märk väl, att jag inte skrev att kvinnor dominerar medier, eller att jag skulle
problematisera en kvinnlig övervikt i representationen i journalistkåren.
Nej, det handlar om blind tro, blint raseri, om makt… om en sorts “religion,
när man satte igång häxjakten mot män som kön, under täckmanteln
“feminism” och “jämställdhet”.

Tro och sannolikhetskalkyler
I slutändan när man resonerar kring och synar påståenden kring
den information som ensidigt sprids kring vaccin, covid, med en stark
underton av att den inte får ifrågasättas, så kommer det ändå ner till
sannolikhetskalkyler och tro, inte vetenskap. Man sannings-tvättar (truth-washing)
påståenden, och tro, sannolikheter och vaccineringskampanj,
genom titlar och ordval, som “experter”, “vetenskapsmän” och “forskare”.
Med det menar jag, att man i det närmaste menar på att allt forskare,
vetenskapsmän och experter säger eller skriver, så är det den absoluta sanningen,
som inte kan, bör eller ska ifrågasättas. Så har det kommit att bli. Ni förstår väl
vilken enorm makt som då läggs hos experter, forskare och vetenskapsmän.
Och beakta då att dessa är människor, med människors svaghet för makt,
och att falla för frestelsen att utnyttja makten de vunnit. Precis som var fallet
med metoo och feminism, som en gång var tänkt som en befrielserörelse MOT
förtryck, men till slut förvridits till att bara bli en del av förtrycket, fast med
nya måltavlor.

Skulle troligtvis inte hålla i ett rättsmål
Inte helt oviktigt är då, med det i minne, att nästan ingenting kring Covid-
vaccinets verkan, eller biverkningar är vetenskapligt bevisat. Och om man läser
orden som de står, så påstår sällan någon av dessa vetenskapsmän, forskare eller
experter det heller. Inte folkhälsomyndigheten heller. Men alltför ofta av nån slags
sannolikhets kalkyler, och ordval som:
“väldigt lite tyder på”
“Det mesta tyder på”
“Vi tror att det är ett resultat utav”

Och när det gäller eventuella risker med vaccin:
“Det har inte gått att bevisa satt det är farligt”
“Det kan inte bevisas att dödsfallen beror på Vaccinet”
“Vi håller så klart detta under uppsikt”

Så de vetenskapliga bevisen lyser så klart med sin frånvaro!
Men vem behöver bevis i tider då Trump och Åkesson är
måttstocken för sanningssägare. Så det paradoxala är att även
om kritiken kring Trump och Åkesson definitivt är befogad,
är att både feminismen och vaccineringskampanjen,
inte fullt ut bryr sig om någon bevisad sanning heller.
Men är väldigt intresserad av syndabockar och ensidig
information.

Älskade Tage
De flesta tyckte nog att Tage Danielsson var både klok och lustig
när han talade om sannolikhet, eller eg drev med användandet av ordet “sannolikhet”.
Nu i våra dagar, de senaste 2 åren, har vi i vågskålen lagt mer än halva halva
mänsklighetens hälsa baserat på sannolikhet.

“Sannolikt va, det betyder väl nåt som är likt sanning.
Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt.”

Så började Tage sin numera klassiska monolog om sannolikhet, som
berörde involverade olika parters mer eller mindre genomtänkta
resonemang kring riskerna med kärnkraft. En av de saker man bör ha i minne
är att denna enligt mig briljanta monolog, faktiskt skrevs alldeles in på knuten
när ett kärnkraftshaveri inträffat, och dessutom i den rika, “säkra delen av
världen bor. Där det bor många av “vanligt hederligt folk”. Nämligen
Harrisburg USA.

För om man noga lyssnar på vad “forskare” och “vetenskapsmän” har berättat
för oss om pandemin, om vaccin, och om själva coronaviruset, så är det
i princip hela tiden baserat på sannolikhetskalkyler, och inte på bevisad sanning,
Tage uttryckte det redan 1979 så oerhört träffande i sannolikhetsmonologen,
att:

“Nu har vi tydligen inte råd med äkta sanningar längre,
utan vi får nöja oss med sannolikhetskalkyler. Det är synd det, för dom håller lägre kvalitet än sanningar”.

Inte alla men för många
Så när man ser på de som tagit vaccin, så är trots allt väldigt
många bara människor som valt att ta vaccin, och inget mer med det.
Men tyvärr alltför många har blivit vaccin-aktivister. Dvs aktivt agerar
gentemot de av sina medmänniskor som valt att avstå.

Det finns olika sorts aktivism, och ibland har vissa
flera sorter.

Du har

Skuldbeläggaren
Förklaring: Ja det hörs väl på ordet. De som försöker få det till att det är vår
skuld att människor dör, att det är MIN skuld i egenskap av obesprutad.

Skrämmaren
Förklaring: Funkar inte skuldbeläggning, kan man alltid försöka skrämma
den obesprutade med allt som kan komma att hända. Här ingår även taktiken
att uttrycka ord av ombry, och att det skulle vara tråkigt om du dog.

Uppreparen
Förklaring: De som helt sonika bara upprepar det myndigheter, politiska partier,
och framför allt sensationslysten media basunerar ut, utan att för den
skull reflektera över VAD de säger … så klart.

Missionärerna:
Förklaring: Det är den som sett det som sitt personliga uppdrag att
frälsa non belivers, infidels och hedningar till den enda rätta tron.
Och tonläget är det av en predikant, där fakta är av mindre vikt
än tron.

Bestraffaren
Förklaring: Ja det kan röra sig om att ta bort dig som Facebook-vän,
eller sluta höra av sig, demonstrativt hålla avstånd från dig

Hotaren:
Förklaring: Här ingår bl a de sköterskor, läkare eller politiker som uttrycker
att det kanske skulle vara bra om obesprutade skulle nekas vård, framförallt
vid insjuknande i Covid, men vissa även i all vård.

Belönaren och bestraffaren:
Förklaring: I det här fallet rör det sig främst om myndigheter och politiker.
Man gör ungefär som alliansen en gång införde, och S mred glädje övertog,
när man införde slagordet: “Det ska löna sig att jobba!” Och med det menade
man således att det inte gjorde det/gör det, i ett av världens rikaste länder.
Plus att man menade på att man ska ge incitament till sjuka människor
att bli friska, genom att de på så sätt får in mer pengar till sitt hushåll.

När det gäller Covid, så belönar man med rörelsefrihet, och bestraffar
med restriktioner och rekommendationer, som dessutom “missionärerna”
Hotarna, Bestraffarna, uppreparna, och skuldbeläggarna, snabbt fångar upp
och skuldbelägger etc etc.

Hade man inte bara kunnat kört med samma taktik, att folk som blev sjuka o
döende i Covid skulle lockas med pengar så de blev friska ?

Helt logiskt att ingen bryr sig ju, det skulle ju kunna finnas obekväm sanning
Njä … detta är iofs ett väl underbyggt inlägg, med massor av logik
och klokhet, och sunda frågeställningar…

… men vem fan bryr sig om sånt

Hang us high !!