Jag förstår ju tystnaden,
och jag förstår ju att den kommer brytas, skulle jag bli sjuk i Covid.
Och alla mina argument, och relevanta obesvarade frågeställningar
i ett svep skulle kunna avskrivas som både oetiska
irrelevanta och ovidkommande. Mitt insjuknande skulle då vara
ett obestridligt bevis för att jag hade fel. Och ingen statistik i världen skulle
kunna råda bot på detta.
Och uttryckligen eller outtryckligen skulle jag givetvis få skylla mig själv
Sådant är det offentliga klimatet idag, och toleransen, till sin nästa.
Och solidaritet anses vara en one way street,
uppåt i samhället, uppåt i världen, på jorden

Spelar lixom ingen roll
Påtryckningarna är konstanta och konsekventa, och
formuleringarna närmar sig allt mer självsäkra former
trots att bevisen fortfarande inte lagts fram, troligtvis
som en följd av att man upprepat budskapet så ofta och så länge
å det i sig gör att man kommer undan med
att presentera det i det närmaste som bevis.
Trots att inga bevis för skillnaderna kring smittriskerna
mellan vaccinerade och ovaccinerade finns.
Det spelar liksom ingen roll.

Press
Tonläget blir högre och högre, avsikten är att
sätta press på folk som valt att inte ta vaccin. Och pressen ska komma
oavbrutet från myndigheter regering och media, men även från vänner och
bekanta, som är delvis skrämda och desinformerade om risker.
Så pressen till slut ska bli för stor, och folk ska gå emot sin övertygelse, sin frihet
över att bestämma över sin egen kropp,ge efter för trycket. Jag har stött på den här
utnötningsmetoden förut i livet i några få sammanhang
Men aldrig lika massivt, enögt, ovetenskapligt, och
auktoritärt som denna gång. Det fria val du faktiskt fortfarande faktiskt har
som medborgare, är tänkt ska upplevas som att du inte har något val i praktiken.

Det egentliga målet med nya direktiv
Tanken är inte alls i första hand att minska smittspridningen iom de nya
åtgärderna, när man undantar vaccinerade från hårdare regler vid sammankomster.
Dvs belöna vaccinerade, och bestraffa ovaccinerade. Man ska känna att ens
levnadsutrymme snörs åt ännu mer, och man ska känna att det inte kommer ta slut
förrän nästan alla har tagit vaccin. Myndigheter och regering och alla dess blinda följare
spelar ett högt spel, utifrån vetenskap bevis och fakta. Och de gör det för att de kan
göra det. Eftersom de vet att även om de på många områden misslyckas, med
effektiviteten av vaccinet, längden, och biverkningarna och eventuella dödsfall,
utav vaccinet så vet de att de kommer undan med det. Det är helt enkelt bara att
fortsätta intensiteten i det de säger, och då behövs inga bevis för något.
Bara en övertygelse, eller ännu värre i några fall att man ignorerar vetskap man
faktiskt tillhandahåller eftersom den kan skada vaccinationsviljan. Man undviker
även frågan om fortsatt vaccinering, spruta 3, 4 och 5 osv.

Tystnaden är näst intill total hos alla som inte orkar, vill ids ta ställning för eller
emot någonting och hatet, påtryckningarna bestraffningarna ökar i intensitet
hos övriga vaccinerade.

Iofs
Nu förändrades inte speciellt mycket i sak,
iom de senaste restriktionerna. Men flertalet gånger “uppmanar” man
ovaccinerade att ta vaccin, trots den ringa kunskapen man besitter i dess effektivitet
eller smittoriken. Och det andra viktiga är att förmedla en känsla av att de ovaccinerade
inte ska få tillgång till roliga saker i livet helt enkelt
Det ska bestraffas och göra livet miserabelt om du är ovaccinerad.
Och just det har INGENTING med smittorisk att göra.
Åter igen upprepar man att åtgärden är till för att göra det tryggare för folk att gå på
offentliga tillställningar. Men nu har man utelämnat att det är vaccinerade man vill
“göra det tryggare för” De som är skyddade från allvarlig sjukdom,
och smittar de oxå “fast inte lika mycket) Vilket oxå är obevisat.
Det påminner enormt mycket om hur Rasister blev “Sverigevänner”
Och hur deras ihåliga “argument” kom att betecknas som “Problemen”.
Som då efter lång propaganda kommit att förknippas med invandring.
Och då utan att behöva presentera belägg för den grumliga/uteblivna
problembeskrivningen.

Osynlig vårdskuld … än så länge
Och då har vi redan en mycket stor del av befolkningen
som lidit oerhört psykiskt av restriktioner, ensamhet, ingen beröring,
social segregering. Och den delen av vårdskulden är nästa omätbar i nuläget.
Och kommer aldrig någonsin förknippas med hur hårt man går fram kring vaccinering
och isolering.
Detta UPPMANAR alltså myndigheter till.
Den psykiska ohälsa bland befolkningen blir knappast bättre.
Den var illa nog innan de nya direktiven. Men det finns inga sådana bedömningar med.
Det finns bara ETT mål, och det ska nås oavsett vilka kostnader det får för samhälle eller
människor i lidande på andra plan än själva sjukdomen Covid 19.

Helt ovetenskapligt har jag upplevt
Och då vet vi ändå att det i antal nu är fler vaccinerade som dör
av Covid, än ovaccinerade. Detta förklarar man snabbt bort
och lägger fokus igen på skuldbeläggning
Helt ovetenskapligt, så känner jag några som valt samma som mig,
ovaccinerade, som inte blivit sjuka alls ÄN.
Och jag känner ett antal vaccinerade som blivit sjuka ett flertal gånger.
men det spelar ingen roll, det är ändå bättre att vaccinera sig, menar man.

Prestige och tappade ansikten
Jag är rädd att det gått prestige i det här, Man är rädd att tappa ansikte
utifrån den säkerhet med vilken man gått ut
med hur det ligger till utan att ha belägg för det
Och enda sättet att undkomma det, är att hålla fast
vid vad man tidigare sagt, oavsett hur sant eller osant det är.

Ja men gör det då !
Men visst, inför vaccinpass om ni vill. Sätt mig i fängelse om ni vill,
om jag bryter mot vaccinpass-regler på offentlig plats, hindra mig från att gå
på konserter, det betyder inget för mig, jag är ändå redan portad för att jag är man,
och därmed potentiell våldtäktsman, allt enligt den nya feministiska
världsmaktsordningen.
Och förbjud mig att gå och dansa om ni vill, det skiter jag i. Jag var ändå less på det.
Och förbjud mig att gå på hockey som jag ändå inte har råd att göra.

Jo jag fattar att ingen blir fängslad bara för att man är ovaxxad, ÄN…
Men pytte-pytte-steg åt det hållet tas, allteftersom acceptansen hos befolkningen
för auktoritära hårda tag och undantagsregler ökar med tid.
Och än så länge är det fortfarande meningen att människor bara ska skrämmas till
vaccinering, hotas till vaccinering, bestraffas i rörelsefrihet för vaccinerings skull.
Men många små steg, blir till slut sträckor det oxå.

Var försiktig med vad du önskar dig
, när du önskar hårdare regler och bestraffning,
nästa gång drabbar det dig!Ja men du har inte gjort nå’t ju ?!
Nä det spelar oftast ingen roll för de människor ni via valsedeln tillsätter,
som lovar “hårdare tag”