Jag brukade förundras över den Amerikanska polariserade
politiska atmosfären från massmöten inför val. Hur
anhängarna samlades i tusentals och hejade på sitt lag
med flaggor, kepsar och slagord. Det skiljde sig inte nämnvärt
från en fotbollsmatch med två rivaliserande lag vad gäller enögdhet
och grupptillhörighet. Med den skillnaden att fotboll för visso
är en miljardindustri, men ändå är något av en fest
utan politiska konsekvenser för medborgarna i form av minskad eller ökat
kvalitet och kvantitet på tex skola och sjukvård.

“Mitt lag”
Alltså, man hejade på sitt lag, utan att bry sig om vad laget stod
för, eller vad ledaren sa i sina tal. Jag lyssnade förvånat över att de
nästan aldrig hade några politiska förslag, någon saklig kritik
till det de tyckte illa om hos “motståndarlaget”. Och jag tänkte för
nåt decennium sedan, vad skönt det är att vara svensk medborgare.
Det var då det.

Ofta har vi här i det fria västvärlden kritiserat diktaturer och semidiktaturer
för dålig transparens, och ofri press, som lett till att förtroendet för auktoriteter,
vetenskap, media och stat naturligtvis minskar drastiskt. Vi som stått
här på “torra land” i det trygga fria Sverige, och Europa. Vi har ju inte haft
någon anledning att oroa oss över dylikt, har vi nog känt och tänkt.
Jag vet att jag iaf hade ett hyfsat högt förtroende för myndigheter tidigare.
Det var då det.

Färskvara
Problemet är bara att förtroende är en färskvara, och missbrukande
av förtroende leder i längden till misstro. Är inte det rätt så naturligt ?
Om du litar på en vän, och han sviker dig en gång, så får
förtroendet sig kanske en rejäl törn. Ska jag våga lita på honom igen?
Vänskapen kanske överlever ett misstag, en ogenomtänkt handling
som sårar, Men till en början med förutsättningen att den som sårat och
svikit gör en pudel, och inte gör om sveket/lögnen. Men om det sätts i system,
om vännen kontinuerligt är oärlig mot dig, för egen agenda, och egna syften,
finns det fortfarande anledning att lita på den vännen ?

Jag har ofta fått det mot mig som “motargument” i diskussioner kring
rapportering, uppmaningar och restriktioner kring Covid och vaccin.
Att jag borde räta in mig i ledet, och lita på “vetenskapen” och lita på “staten”
och lita på media. Nu är ju det inget argument att uppmana till förutsättningslös
tillit. Det är en uppmaning till att sluta tänka själv, en uppmaning eller
påtryck till att INTE ifrågasätta saker du delges, med motiveringen att de vill
vårt bästa.

Fel idé
Om man vill ha folkets förtroende från myndigheter, kanske det är fel idé att
dölja information, missleda medborgarna, straffa medborgare som inte begår
något brott, minska rörligheten för dessa medborgare. Man kanske inte medvetet
ska ge en allvarligare bild av verkligheten än vad bekräftad och bevisa kunskap
tillåter. Man kanske inte på Folkhälsomyndighetens sida bör ha rubriker om
allvarligt läge, medan brödtexten säger nåt annat?

Jag har funderat hur en så massiv och bred propaganda kunnat uppstå utan att
olika samhällsdelar de facto skulle konspirera ? Låt mig förklara ordet konspiration
utifrån Wikipedias förklaring, eftersom så många använder sig av ordet
“konspirationsteorier” utan att egentligen förstå vad de pratar om, eller vilka
som tjänar på att de inte vet det:

[Konspiration (av latinets conspirare: ‘andas tillsammans’), komplott eller
sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer
med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.]


Bevisbörda … ibland
Det vill säga om man tror att det finns olika maktfaktorer i samhället som
tillsammans med delar av folket konspirerar mot andra delar av folket,
så får man svårt att bevisa det. Nu har ju både FHM, forskare,
vetenskapsmän och media iofs själva friskrivit sig själva från eget ansvar
att föra påståenden i bevis. Och det har väldigt många, alltför många bara svalt.
Men om man gud förbjude skulle ställa motfrågor som ovaccinerad, som
vaccinkritiker, eller bara som en vanlig medborgare som efterlyser transparens och
heltäckande information. Ja då har bevisbördan förändrats i Sverige det senaste
två åren. Så kallad omvänd bevisbörda. Dvs om du ställer frågor kring
informationen som nästan helt dominerande av pro vaccin,
ja då hamnar bevisbördan hos den som frågar. Det kära medborgare
har ni bidragit till om ni förblivit tysta, om ni inte ställer frågor
eller om ni bidrar till smutskampanjen mot ovaccinerade. Ni har INTE
per automatik bidragit till det enkom genom att välja att ta vaccinet.
Det är och bör förbli frivilligt.

Delförklaring
En delförklaring måste tillskrivas en masshysteri, en flockmentalitet
baserad på panisk rädsla för sin egen hälsa, sitt eget liv och sin egen
rörelsefrihet. Det märkliga är då att man är villig att ge upp sin egen frihet
och framför allt offra andras frihet på Diktatur-Demokrati-altaret
i form av vaccin-pass, osv. Dvs olika mänskliga rättigheter för olika
medborgare. Det känner vi som läst historia i grundskolan, igen från historien
med rysningar. Och då utan att förstå det helvete på jorden som släpptes lös,
när medborgerliga rättigheter började inskränkas för vissa medborgare.

Samma koncept
Det är precis samma koncept som har gjort både metoo och SD till
effektiva och farliga fenomen, där sanningen är det stora offret.
Så förklaringen måste ju då vara satt väldigt många inte ser sitt eget
beteende ? Eller ser det och struntar i det?
Hela grunden för vilken diskussion som helst i världen, i livet
i samhället, med en medmänniska, är ju att söka fakta i den mån
fakta finns att finna. Det måste vara själva diskussionsunderlaget.
Och finns inte tillräckligt med fakta i ett ämne som tex covid
eller vaccin mot covid, vilka båda är oerhört komplexa frågor,
både i effektivitet fara, och samhällseffekter till följd av åtgärder.
Finns det inte, jag då är utgångspunkten för diskussion i ämnet
att vi faktiskt inte vet. Och utifrån “Jag vet inte” är det vansinnigt att
ta stora samhällsförändrande beslut, inskränkningar i människors
privatliv, rättigheter och tom rätten över sin egen kropp och hälsa.
Det är vansinne säger jag ! Vansinne!

Det betyder att ….
Och många har kommit att acceptera allt detta. Hänvisat till andra
förbud i samhället andra tvångsvaccinationer och menat på att de
varit av godo. Fast även historisk är allt byggt på antaganden och
“sannolikheter” och “nyttan överstiger skadan”. Det sista betyder
att om du tvingas ta vaccin och dör av det, så bör du acceptera
det som medborgare, om det är fler som inte dör av vaccinet.
Och även om det inte går att bevisa att nyttan överstiger skadan,
utan bara att man påstår troligt att det skulle kunna vara på det viset.

Matti gör mig matt

Det har nyligen kommit till min kännedom att Matti Sällberg är
styrelseordförande i Svenska vaccinfabriken. Som säljer vacciner han
oemotsagd får propagera för i alla stora mediedrakar. Och fortfarande reagerar
inte folket. Men i media är han en frontfigur under titel expert och, professor, forskare
fast han har ekonomiska intressen i att vaccination ska fortgå långt efter covid, och
att hela befolkningen ska vaccineras, även unga och barn.
På kommentarsfälten blir då svaret en motfråga, omvänd bevisbörda:
– “Tror ni att Matti är den enda med dessa kunskaper ?”

Är det så viktigt då ?
Det här med kommentarsfält, hur viktig del av demokratin
är det ? Man kan så klart inte hävda att det är någon rättighet att få yttra sig
hur som helst. Dvs att publicisten har en viss makt över vad som skrivs
på deras kommentarsfält. Men vad händer när moderatorer i princip alla
tidningars kommentarsfält, bryter mot sina egna riktlinjer för moderering
av kommentarer och tar bort kommentarer som denna:med denna motivering:


Och låter rena personangrepp från vaccinförespråkare stå kvar?

Bryr ni er om sådant ?

Vart söker sig folk som inte får yppa sig ?
OCH VIKTIGT. Att om man bannlyser åsikter och fritänkare från officiella
medier, censurerar modererar bort, så söker de sig nån annanstans
du kan inte kommer aldrig kunna programmera en hel befolkning
en hel värld. Och då kan vanliga Tage Danielssonare hamna med extremister
och förknippas med extremister på riktigt eftersom det är det enda ställe
deras röster får göras hörda.
Jag tex står nu ofta bredvid högerextremister som vill utvisa alla invandrare,
inskränka friheten paradoxalt nog för medborgare som inte anses riktigt
svenska. Står bredvid de som skriker PK-maffian. Den maffia jag tidigare
tillhörde enligt dem, för att jag tror på medmänsklighet mot människor i nöd
oavsett härkomst. Nu står jag bredvid dem, och i vaccinfrågan är det
de extrema som normalt söker sig till diktatur och auktoritära ledare som
är en del av befrielsekampen mot censur, åsiktsregistrering … och i slutändan
en demokrati med anmärkningar, eller auktoritär.

Jag kan skilja på det där
Jag kan skilja på det där. Jag har samma åsikter nu som förut kring
medmänsklighet, kring att män är lika mycket värda som kvinnor,
kring att ett samhället med mindre klyftor skapar färre brottslingar,
att brottslighet inte skapas utifrån hudfärg eller religion. Jag är på
dem som en hök de som är högerextrema. och könsextrema.
Jag kan skilja på allt det där.

Men jag lovar er att långt ifrån alla kommer kunna göra det
i ilskan och frustrationen att bli behandlad som en andraklassens
medborgare. Den här vaccineringskampanjen kommer i längden
skapa ännu fler arga, missledda … som inte känner förtroende för
myndigheter, staten och media. Och det är enkom Myndigheternas,
statens och medias ansvar.

Man får inte förtroende gratis, det förtjänar man genom att vara
ärlig och transparent. Inte genom tvång,
förtryck, straff, av människor som inte begått något brott.