Ty yttermera visso har det kommit till min kännedom,
att ett anmärkningsvärt, relativt stor del av Svea rikes
medborgare, äskat för att införa en identifieringshandling, för godkännande
av egna personliga medicinska val. Svea rikes regering, vilka får
man förmoda medvetet underlät att ens konsultera statens
medicinskt -etiska råd, har nu på ytterst tvivelaktiga grunder till
det halvt om halvt påtvingade identitetshandlingen, gått
dessa medborgare till mötes, i ett, tydligen önskvärt
segregerat samhälle, med totalitära inslag.

Med anledning av detta, vars avsikt inte kan tydas som något annat
än att sätta press på medborgare som utövar sin medborgerliga
rättighet satt råda över egna medicinska val, samt ålägga dessa
samhällets, och vaccineringskampanjens fiende nr 1, med
repressalier, begränsad rörlighet och begränsade mänskliga rättigheter,…

….med anledning av detta, tvingas jag nu införa restriktioner
gentemot besökare av min enkla boning, för
eventuellt umgänge. Min starka uppmaning kommer således vara
att besökare som är för att införa vaccinpass, bör visa upp ett bevis
på detta, så att jag kan kan bemöta vederbörande adekvat
efter rådande situation i vårt gemens… f’låt … ert samhällskontrakt.
Då erhåller jag som osolidarisk samt asocial, samhällsomstörtare
möjlighet att på lika villkor sätta upp regler inomhus som
underlättar för motvilligt umgänge, och vilka glosor
och förolämpningar och påtryckningar, gentemot obesprutade
medborgare som mig själv, som tillåts inom mina 4 väggar.

Alla som uppvisar ett respektabelt beteende gentemot medmänniskor
och accepterar alla medborgares personliga val, kan betrakta sig som
välkomna till denna påstådda antivax-boning. Således vaccinerade,
ovaccinerade och t o m de som har ett statligt identitetsbevis, som
har för syfte att särskilja dem rättighetsmässigt från vissa andra medborgare,
så som mig själv. Kravet är således i tillämpning att ända fram till kaklet
visa alla medborgare respekt. Ligger detta inte inom ramen för eder
förmåga, så avråder jag från att visitera min hemvist.
Får jag i samma andetag passa på att önska alla medborgare, även de
solidariska, en synnerligen trevlig okristlig jul !