Funderar fasligt förbryllad. Finns fränder för folk framgent,
för farbror frågvis? Fjolåret framställde forskare frågvist folk
för fientliga foliehattar. Fick “fogligt” folks förhärligande.

Förgäves frågade fortfarande framsynta, fristående, fritänkare:
“Följer följaktligen folk förblindat föreskrifter förutan fog, förutan
folkvett, förutan försiktighet, förutan frågor ?”

“Fängelse, frihetsberövande, fiendeskap!”
Finurliga formuleringar förvanskar forskning.
Följaktligen framhärdar framfusiga farmaka-förespråkares
finansiella försmädliga farmaka-försäljning, för företagens
finansiella fruktsamma framtid.

Friskintyg fungerar föga för “förrädare” förminskade,
förnedrade, förföljda. Farmaka förhärligas framgångsrikt för
fogligt folks framtida “förkylningar”. Forskningens fakta
förvaras frekvent från frågvist folks frågeställningar.
Friserad fakta fördummar.

Fjärrstyrda familjemedlemmar får förtroende för försigkomna
företrädare för folket. Favoriserar fogligt folk, fördömer frågor
från faktahungrigt folk, Förslagsvis “Foliehattar”
Fantastiskt fint fakultetsvokabulär, förlöjligande, förminskande
för frågande folk.

Farhågor fås följaktligen. Fördold fakta, företrädesvis från
forskare, folkhälsomyndighet. Forskarnas fakturor finansieras
från farmaka-företag. Forn förkylning framstod förenklat
förslagsvis för farsot. Fogligt folk fann förtröstan för fängslande
, frihetsberövande för frågvisa fritänkare. “Forskare förvillar föga”,
funderade fjärrstyrt, fogligt folk.

Fakta filtreras framgångsrikt, farmakologiskt fikonspråk.
Feedback förbjuds, forna forskningen förbleknar,
förtegna, följer folket fjärrstyrt folkliga företrädarna
fågel Fenix flaxande framfart.

Frågeställningar, frivillighet, förbrödring förloras för framtiden.
Franco flinar förmätet fördummande förbud. Förpliktelser,
förgiftar folkets förnuft, förringar fritt funderande, frågeställningar.
Frosseri, förordas frenetiskt, fast folkhälsan förloras för
fogligt folk.

Fan ! Förödande, funderar filosofisk foliehatt !