Var försiktig med vad du tolererar,
för då lär du människor hur de kan behandla dig!

Världen är målad i rött och lila,
alarmerande, illavarslande färgsättning.
Sveriges län och landskap likaså. Diagram
med rasande branta staplar och kurvor, likt en
invasionskarta under krig, där land efter land fallit
och kapitulerat inför fienden, och evigt mörker.

Vilken är då fienden ? Vilka är fienden i denna förklaring
av krigsläge, från myndigheter, många regeringar, delar av forskarna,
delar av vetenskapen, och större delen av västerländsk media?
Och vad står färgerna och diagrammen för, om man faktiskt
läser vad som står ?

Det fanns en tid då vi kunde se vår fiende i ögonen,
om en krigare med svärd kommer och svingar det mot ditt huvud, så kan du
böja dig och låta hufvudet falla åt sidan, eller ta upp ditt svärd, och låta stål
klinga mot stål, och slåss för ditt liv, slåss för din värld,
slåss för dina nära och kära, slåss för dina barns framtid, och ditt
eget samvete och din själs överlevnad. Så att själen inte bara skrumpnar bort
och blir köpt av högst bjudande, kvävd av högst skrikande,
eller nedtrampad av en skenande skräckslagen FLOCK.

Vilken är då mänsklighetens fiende, som förklarats krig emot?
I alla medier ? Är det något så litet att vi inte kan se det ?
Är det en otäck liten osynligt boll med tentakler ? Som är
på väg att utrota mänskligheten ? För att uttrycka mig med den då för
stunden adekvata lätt otydliga språkbruket från myndigheter:
Nej det finns ingenting som tyder på detta. Ingenting !
Och detta är faktiskt obestridligt. Det finns INGENTING som tyder
på att allvaret är av den digniteten. Och ändå är rapporteringen
av den storleksordningen och intensiteten. Och ändå
är paniken av den graden. Och ändå är de uppifrån påtvingade
åtgärderna av den storleksordningen.

Varför ?

Att påstå att åtgärderna, rubrikerna och paniken
inte står i proportion till verkligheten… räcker inte.
Det torde isf bli vår civilisations största UNDER-drift.

Vad kommer att krävas ?
När kommer vi agera ? Hur långt måste detta
fortgå ? Vart går min gräns ? vart går din gräns
för vad vi går med på? Vad vi tolererar ?
Är vi beredda att ge upp allt ?

”När min frihet hotar andras frihet, är jag oansvarig.
En oansvarig är inte längre en medborgare”


Läs det, och försök ta in detta, vad det innebär.
Det här är inte någon historisk hemsk person,
från forna Sovjet, eller 30-talets Tyskland som yppat detta.
Det är Frankrikes nuvarande demokratiskt valde president som
öppet hävdar att de som HAN anser hotar andras frihet,
inte längre är en medborgare. Och förlängningen
av det kära medborgare, är att lägga grunden för att dessa
inte längre behöver behandlas som medborgare. Inte längre
har en medborgares rättigheter.

Och det ät INTE en ensam galning till ledare.
Han har ert stöd, ELLER ? kommentarsfälten i tidningarna som kommit
att med Tidningarnas goda samvete bli en plats för mobben att härja
fritt på utan eftertanke om eget ansvar eller beteende, inte bara håller med honom,
utan efterfrågar mer av den varan HÄR I SVERIGE!
har han ert stöd ?

Har Österrikes ledare ert stöd, och Italiens om att TVINGA folk att
medicinera sig, vaccinera sig? Vår egen Socoalminister pratar om
att kartlägga vilka de ovaccinerade är, vart de bor,
vad de gör. Vad mer behöver ni höra ?

Hur långt är ni villiga att bara löpa med ?
När första ovaccinerade fängslas ? Reagerar ni då ?
Eller är det bra ? Är det “tydlighet” Om inte EN fängslad,
så 100 då ? Reagerar ni då? Eller är det “nödvändigt”
Är “nyttan större än skadan” ?

Hur länge ska undantagstillstånd få råda i demokratier
som vår? Har ni ens fattat att undantagstillstånd delvis initieras ?
När man inte längre har samma krav på vaccintestning INNAN NÖDgodkännande.
När statens normala kontrollapparater så som statens medicinska råd, helt enkelt
inte ens tillkallas. Hur länge ska undantagstillstånd råda ?
1 år ? 10 år ? Tills ALLA kuvats eller tvingats till vaccinering?
Vart går just DIN gräns ?

I mina ögon har anständighetens gräns redan passerats.
Men många är antingen genom passivitet redo att låta det gå lite längre,
och lite längre till, och lite längre till och…
Till slut är det mycket längre, till slut för långt,
kanske även för dig, kära medborgare.
Men går det att vända när det gått för långt?

Will you do nothing ?

De allra mest alarmerande färger på myndigheterna och medias krigskartor mot viruset
och mot de ovaccinerade, är lila. Och lila handlar ofta om under en procent
av landets befolkning. Och de branta statistikkurvorna får vem som helst att
pissa åt sig, men ingen tittar på X och Y stapelns gradering.
Även där är det mycket mindre än vad man vill att vi ska uppfatta.

Vilken är då fienden ? Vilka är fienden i denna förklaring
av krigsläge, från myndigheter, många regeringar, delar av forskarna,
delar av vetenskapen, och större delen av västerländsk media?
Och vad står färgerna och diagrammen för, om man faktiskt
läser vad som står ? Är det verkligen viruset som är mänsklighetens fiende?
Eller är det vad det gör med våra själar och sinnen? Är det vad det får oss
att göra mot våra medmänniskor?

Var försiktig med vad du tolererar,
för då lär du människor hur de kan behandla dig!

Will you do nothing ?