Gosse-stinta, tänk att man ständit jett ampes!
Ampes över nå förkylninga, ampes över
åldringa, ampes över bå’na.
Ampes över sådda, ampes över frost’n
Ampes över ryssen, ampes över att ingen ampes.
O ampes över livet, o ampes över död’n!

O vår’n han tveka som’n allti gjort.
O jäg ampes över fröna mina. bräckliga
små tomatplanter som e barra centimetern hög.

O nu jett ja ampes över krige, o hällst vill de väl att
ja ska ampes över bännsin-prise o? men ja i’s int!
ja har nog o ampes över ändå, som dä ä!

O ja ampes över före detta kärmora. Eller som andra säg, Svärmora.
Hon ä okry… o dä va sorkens fel. Lunger’n ä paj på na o.
O ja ampes över när dom me makt’n dölj sanninga !
O jag ampes över att dom utan makt’n int bryr sig.

O ja ampes över att ja ampes så mytje!