Jag känner mig mer isolerad nu, än jag gjorde under pandemin.
Och mer isolerad nu än innan vaccinet kom. Själsligt och
gemenskapsmässigt isolerad. Och då kände jag mig ändå relativt isolerad
UNDER * “pandemin”. Det finns några få platser i livet
man fortfarande kan ens prata om detta. Men även där får vi välja
tillfället. Folk reser sig upp och går, om man ens pratar
om vaccin och isolering. Och folk tvärtystnar och/eller byter samtalsämne.
Och då påstår tex jag ändå väldigt lite om varken covid eller vaccin. Jag belyser
vad som döljs för oss, jag belyser metoderna för att frysa ut folk utifrån
vaccinstatus. Jag belyser den tydligen önskvärda, stärkta tystnadskulturen.

Avsaknad utav
Så jag frustreras inte över att folk inte tycker som jag i frågor.
Så är det och har alltid varit, och kommer alltid att förbli. Det är inte bara
naturligt, det är direkt hälsosamt. Jag frustreras istället av AVSAKNADEN
av att folk tycker och tänker olika. AVSAKNADEN av det öppna samtalet,
och respekten för sina medmänniskors tankar och frågor….. OCH personliga
val!

Ökat antal självmord
Under 2021 ökade antalet självmord i Västernorrland kraftigt,
man säger sig inte veta vad det beror på. För egen del är det knappast
förvånande ändå. Ett problem är att om det på något vis skulle antyda att
restriktioner, nedstängning och utmobbning av icke vaccinerade
skulle ha betydelse för ökningen, skulle det officiellt stanna vid att
“det går inte med säkerhet styrka att det är på det viset”.

Föga förvånande
Så har man från all “godkänd ” press, och myndigheter, politiker och föga förvånande
även vaccinbolagen hanterat all fakta som kommit fram som på något vis ens kunnat
väcka något litet tvivel över vaccinernas effektivitet, kortsiktiga säkerhet och långsiktiga
säkerhet. Dvs en form av massiv medial mörkläggning, som sprider sig
obönhörligt till befolkningen, och sedan vidare AV befolkningen.

“Många i Ryssland väljer att inte veta vad som sker i Ukraina”

Förtroende får man i kris – I kris drar man in på rättigheter
Det låter som det finns anledning att skapa kris, eller åtminstone illusionen av
att det är kris.
Magdalena Andersson har jättehöga förtroendesiffror. Det är inte ovanligt att
det är så under kris, när ett av de partier folk röstar på av gammal vana för att
det känns tryggt och för att man tänker att man “vet vad man får”. Och så upplever
man det även när man inte längre får det man tidigare fick. Så upplever man det
tydligen när man tar ifrån medborgarna sina rättigheter, inför något slags
pass som man kan styra medborgarna på under kris. Nu har detta trygga parti
föreslagit att ett sådant pass även ska kunna användas MOT medborgarna,
även “vid andra kriser”. Nä man säger ju inte att man ska använda det MOT
medborgarna, utan kallar det för “digitalt innanförskap”. Och de trygghetsröstande,
trygghetstörstande medborgarna, som gör som staten säger har ju inget att frukta.

De som tar vaccinet på order, oavsett effektivitet eller risker, de kommer ju inte
straffas och begränsas, tänker de som tycker det är bra med lite “tuffare tag”.
Det är lite samma förhållning som en vaccinförespråkare sa till mig, att om man bara
tog vaccinet i Österrike, så var det inga problem, då fick man röra sig fritt. Varpå jag
svarade att det var lite utifrån samma premisser kristendomen och andra religioner
spreds snabbt. Konvertera eller dö. Många valde då att konvertera.

Eller som vi sa när demokratin blomstrade: “Totalitära metoder”


Så det är klart satt Magdalena Andersson är populär nu. Som har varit hård
mot de ovaccinerade, och lägger förslag om att permanenta möjligheten
för att styra medborgare med pass. Nä ni behöver inte bry er kära medborgare.
Så länge ni gör som Magdalena Andersson säger. Det är ju förstås under förutsättning
att den nya lagen, om den går igenom, för evigt kommer ligga under Magdalena
Anderssons makt-period. Nu verkar det ju inte vara säkert, eller ens speciellt troligt,
att det för alltid förblir på det viset. Troligtvis inte särskilt önskvärt heller när man tänker
efter. Men det har vi ju nu lärt oss att man inte ska göra. Tänka efter alltså!
Man ska istället lita på “experter”. Det ger dessvärre “experter” en total makt över
medborgarna. Jag har letat bland utbildningar, för just hur man utbildar sig till “expert”,
men ännu inte hittat expertutbildningen.

När det fria samtalet initieras

För mig blir det slående hur de fyra stora, svenska tidningarna som tycker exakt samma
nu för tiden, påvisar att många i Ryssland väljer att inte veta, samtidigt som man tiger
om att en form av detta självvalda ignorans har utvecklats i Sverige. Och skyldiga till
det är Regering, opposition, press och myndigheter, genom att lägga paria på
ovaccinerade, och tysta de som inte lyder order. På olika vis. Man har tex fått god
hjälp av många av medborgarna i Sverige, som pressat och uteslutit folk ur gemenskaper,
medborgare som tystnat när samtalet initierats, som tystat, när samtalet initieras.

Jag känner mig mer isolerad nu, än jag gjorde under pandemin.
Och mer isolerad nu än innan vaccinet kom. Själsligt och
gemenskapsmässigt isolerad. hur många fler mår dåligt på båda sidor
om det enda tillåtna?

*Anledningen till att jag satte ordet “pandemi” inom citationstecken, är inte att
jag skulle mena på att Covid inte existerat. Utan snarare på att man på flera håll,
ändrat själva förutsättningarna för vad som ska kunna kallas för en pandemi.
Så att det som inte räknades som pandemi för 15 år sedan, nu
klassas som pandemi, samhällsfarlig och extremt farligt. Huruvida jag har dragit
rätt slutsatser vad gäller detta eller inte. jag och många läkare, forskare,
vetenskapsmän… det skulle kunna diskuteras. Om det inte varit så att ingen sådan
diskussion tillåts i de etablerade medierna.