Läste just en artikel i DN angående huruvida man
för enkelhetens skull, borde förenkla skrivreglerna kring, “de”,
“dem” och/eller “dom”. Till en början, med en aningen
humoristisk vinkling på det hela, skulle det eventuellt ta bort själva
livselixiret, för oss språkpoliser och besserwissers. Och det skulle
skapa oreda i tillvaron. 😉

Jag skrev i kommentarsfältet:
“Ytterst få svensktalande säger ”de lade dem i korgen”. Nej, man säger ganska olika
utifrån dialekter. T ex: “Dom la rom i korgen” I Västerbotten finns det de som uttryckligen
säger “dem” ist för “dom”. Varför måste allt fördummas och förenklas? Det är väl bara
för de som vill, att skriva “dom” då! Då får vi andra skriva “de” och “dem”, som det är tänkt.

Ska vi revidera de talade dialekterna också? Nej, skärp er nu, för bövelen! Om språket
behöver revideras, så är det snarare åt andra hållet. En skärpning i kunskap och inlärning.
Fördummar man språket ytterligare, så fördummar man människorna ytterligare!

Det behövs ingen ytterligare fördumning av människorna, tro mig! Det är bara att titta
på hur infernaliskt korkat det blir när man låter Marcus Oscarsson stå och prata
bebis-språk om viktiga världshändelser. Utbilda folk istället! Annars är både vår frihet
och demokrati snart nedspolade i diktaturens toaletter./(slut på utdraget i mitt inlägg i DN)

Världsligt problem?
Hur i hela friden skulle ett så världsligt “problem” som “de och dem”, kunna
påverka demokratins existens, och vår frihet kunna berövas oss?
Svaret är att det kan det inte, som enskild företeelse. Men i ett större sammanhang,
med tusentals olika incidenter, under en längre tidsperiod av förslappning av inlärande
och kunskap, blir det ett vapen, för människor med världsherravälde som mål.
MOT de människor som inte behärskar språket!

Bokbål i modern tid, när vi inte läser böcker, utan ist Twittrar
Under andra världskriget är det känt att Nazisterna hade stora bokbål,
där man brände litteratur som kunde motsäga deras narrativ, deras berättelse
om hur världen ser ut. Samt att undvika att över huvud taget stimulera till kreativitet
och eget tänkande. Detta vet de flesta om. Eftersom det alltid är segraren av
ett krig, som skriver ner historien, som vi får “lära oss”. Vi förfasas och förfäras,
med rätta kan jag tillägga, över hur det finns folk inom den nationalistiska rörelsen
som förnekar förintelsen, där en massutrotning av bla judar skedde.
Det är eg en händelse för hemsk för att verkligen ta in, eller hur?
Men få funderar över hur mycket vi förnekar och blundar för
i vår egen samtid. Få vill ens veta vad som sker. Många t o m BER
om att slippa veta. Det finns de som älskar det faktumet.
Och de har inte ditt och mitt bästa i åtanke. DET lovar jag er.

Bokbålen idag, är att dränka folk i information, och tillåta obetydliga som
jag att skriva, eftersom ingen lyssnar på mig eller liknande tankar som finns
därute. En massiv “informationskampanj/skrämselkampanj, blev vår nutida bokbål.
Detta parallellt med undangömmande av information, förvanskning av statistik,
utan att förbjuda det helt. Och lagom censur i sociala medier.
Små popups som talar om för er att den verkliga sanningen BARA finns
på FHM, där de gömmer fakta långt bak, i krumbuktade formulering.
Nästan ingen vågar öppna någon annan information.

Rubrikens syfte
Rubriken till mitt blogginlägg, syftar till ett allmänt rådande
tillstånd av icke-tänkande, och icke-ifrågasättande, som är praxis
i hela den västerländska världen, samt dess illusion av demokrati.
Hur partier och ideologier stämplas som icke demokratiska,
utifrån hur historien sett ut, den historia som segrarna skriver ner, politiska
makthavarna skriver ner. Och det finns många, många tusen ex på detta.
Ett är hur Vänsterpartiet genom historien hindras växa, genom att de har haft
kopplingar till gamla sovjetstaten. Och om och om igen tar “neutrala” journalister”
upp det, istället för att prata om politik. Och VI väljare, köper detta, för att vi inte
grammatiskt kan skilja på “de och dem”. Eller egentligen inte VILL kunna skilja på “de och dem”.
En metafor från min sida, för att vi medborgare inte vill, kan eller orkar
ta till oss information eller förbli tvivlande och ifrågasättande.

Ett annat exempel:
Ett annat exempel är den från den holländska riksdagen, där en
ledamot ifrågasätter premiärministerns kopplingar till Klaus Schwab
(World Economic Forum).
Där statsministern kallar ledamoten för att ha konspirationsteorier.
Trots att ledamoten faktiskt bevisar att premiärministern står och ljuger.
Och liknande kära medborgare sker i stor skala över hela världen,
för att vi tillåter det ske. För att vi inte kan skilja på “de och dem”,
för att vi inte vill se på en video, eller läsa en text som
inte blivit godkänd av de få globalister som styr och mutar våra politiker.
Det för att ledamoten, när man då på order av makthavarna,
“faktagranskar”, och slår upp vilken partitillhörighet ledamoten har,
vilken är ett nationalistiskt parti.

Blir det mindre sant, just vid det här tillfället, vad ledamoten säger, för att
han tillhör ett nationalistiskt parti? Blir statsministerns lögn,
en sanning, för att det är en nationalist som avslöjar honom?

Detta hade vi medborgare ifrågasatt, om vi varit lite mer intresserade av
att grammatiskt skilja på “de och dem”, återigen, en metafor för att bejaka kunskap
och utbildning till HELA FOLKET.

Ordet “faktagranskning” utnyttjas av mäktiga personer,
för syftet att INTE faktagranska dessa maktpersoner. Maktpersoner som vill att vi
faktagranskar information som för deras syfte och agenda, skulle kunna
uppfattas som “skadlig” icke önskvärd information eller forskning.

Nu använda ord som “faktagranskning” globalt och unisont, på order av
WEF, för att hindra er från att ta del av annan information, än den godkända
och därmed undvika all demokratisk debatt, samt att undvika undvika att du
och jag som världsmedborgare drar egna slutsatser utifrån en diversifierad
informationsbas, och tänker själva. Dvs precis det som vi lärt oss att
nationalister gör mot oss, eftersom Hitler var nationalist, och gjorde
så mot oss. Vi kan inte skilja på det, för att vi inte vill
skilja på det. Och det ger några få personer en gränslös
makt över oss.

Eller ?
Kan det möjligtvis vara så att den Holländska ledamoten,
har rätt i sak, i just den här frågan, trots att han är nationalist?
Och att om vi håller med om detta, så innebär det inte att vi är nazister
som vill ha tredje riket ? Kan det möjligtvis vara så att de som sitter på
den absoluta makten, också kan ljuga? Om vi medborgare inte
är beredda att ställa de frågorna, och vara beredda på att
tänka själva, då kommer vi aldrig upptäcka om det är på det viset.

Är globalism bättre än nationalism? Eller är det precis lika illa,
fast i total skala? Om några få äger (genom rikedom ägande och korruption),
rätten att berätta för hela världen vad “sanningen” är, samt hindra annan
sanning från att komma fram? Är inte det, detsamma som att bränna böcker på bål?
Det är inget nytt att mäktiga sparkas snett uppåt i hierarkin.De politiker som inte
går att förgöra eller misskreditera, köps av dessa multimiljardärer.
Det som är nytt, relativt nytt, är den globalt centraliserade ägarstrukturen,
och den globala agendan, och möjligheten att genomföra det.
Beroende på vad du och jag går med på.

Ensam är inte stark – inte i det stora sammanhanget.
Jag är ganska obetydlig, därför inget hot mot dem. Jag kan skriva va jag vill för
att ingen bryr sig, och för att jag inte blir viral, eller blir trodd. Skulle så ske, blir det
annat ljud i pipan. Det är väldigt lätt att få en person till persona non grata.
Se på fallet Julian Assange!
Det är lätt att avfärda vem som helst som står ensam.
Det är bara att sprida lögner som misskrediterar
personen så gravt, att deras egna brott och missgärningar glöms bort.

Gretas helomvändning
Ett sätt är att göra som med Greta Thunberg, när de politiker som blev mål
för hennes vrede, stod upp och applåderade, men i slutändan görs inget.
Åtminstone inget som inskränker på deras eget leverne. Nu står denna unga revolutionär
och basunerar ut globalisternas mantra “build back better”
För de har fått henne att tro, att de bryr sig om ungdomen, klimatet,
miljön. Priset kära Greta, är din yttrandefrihet, och demokratin, som
du nu villigt betalar med. Men du betalar inte bara med att offra din frihet
och demokrati, utan du betalar med andras tillgångar oxå,
dvs hela mänsklighetens demokratiska värld och yttrandefrihet.
Greta och alla mutade lättledda följare, blir således medskyldiga
till ett gammalt beprövat maktbeteende. När man offrar andras frihet och rättigheter
för sin egen agenda. Som att putta ut bönder i främsta ledet på slagfältet, medan
generalerna sitter i trygghet och ser på.

Nyckeln till att de kan göra så, är att de kan göra så med
folkets passiva tillåtande, man kan göra som med ditt och mitt tillåtande.

Tegnells helomvänding
Jag är oerhört nyfiken på att få höra den ocensurerade “the Anders Tegnell story”,
vad som hänt med honom från den mer avslappnade, humanistiska,
jordnära linje han hade våren 2020. Vilka påtryckningar har han utsatts för?
Vilka frestelser han utsatts för för att ändra framtoning efter radiopratet
i programmet sommar. Där han hävdade att det var som hela världen blivit galen”
Innan han tonade ner det, och anslöt den linje som han innan hävdat var galen.
Jag betvivlar satt jag någonsin kommer få veta. Men det är inte det mest skrämmande.
Det mest skrämmande är att nästan INGEN vill veta.

Nyckeln är att de kan göra så med folkets tillåtande,
man kan göra som med ditt och mitt tillåtande.

Tillbaka till språket
Och då kommer vi tillbaka till språket betydelse,
bildningens betydelse, ordval, grammatik, var för sig är dessa
fördumningar en flugskit i världsrymden.
Tillsammans är det tusentals bokbål, som hindrar den stora
massan från att bli medveten om vad som sker.
Denna metod är lika gammal som människan själv,
men skillnaden nu, är att det sker globalt, vilket få¨r nationalism
att te sig som en flugskit i en ankdamm. Trots dess oerhört farliga
ideologi.

Nyckeln är att de kan göra så med folkets tillåtande,
man kan göra som med ditt och mitt tillåtande.

I en värld där folk endast kan ta till sig fåordiga slogans,
och inte vill, kan eller orkar ta till sig info ens när
de begriper att den är sann.

Heltidsarbetande människor

Därför också viktigt för dessa maktmänniskor med att ha
heltidsarbetande medborgare så att de inte orkar ta sig tid för detta.
Samt att belöna dem med ett hyggligt rikt materialistiskt liv,
på bekostnad av tredje världens tillgångar, och på bekostnad
av sin egen frihet.

Nyckeln är att de kan göra så med folkets tillåtande,
man kan göra som med ditt och mitt tillåtande.