I vår samtid börjar det nästa ses som självklart
att inte röka inne på pub, arbetsplatser, i bilen,
inför barnen? Även om vissa rökare anser sig vara
förföljda.

Blå Blend
Själv gick jag som barn och handlade cigaretter åt mor,
för att hon var för lat. Och dessa cigaretter, Blå Blend,
och Gula Blend, röktes ogenerat i vardagsrum
och kök när jag var närvarande. Inte ens såg man till att
ha fönster öppna. Det låter väl rätt så absurt för vår samtid ?
Vi har enats om detta ?

Ordkunskap
Under de senaste tre åren har ordet “konspirationsteorier”
överanvänts av gemene man, utan att speciellt många reflekterat
över vad det betyder, och vad ursprunget, konspirationer är,
och vilken del av vår värld de har. Ordet konspirationsteoretiker
blev egentligen, genom detta vårdslösa användande av ordet
synonymt med att fantisera ihop saker, vara en outsider, flumma
på, vara smått galen. Och mycket gjordes för att förstärka
den bilden. Men av vilka ?

Konspiration = komplott eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt
samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte

enligt Wikipedia.

Och då torde konspirationsteori per definition vara när någon har en teori
om en eventuell konspiration. Dvs olaglig sammansvärjning
eller illasinnad. Och enligt språkets betydelse framgår det då inte
helt säkert om konspiration faktiskt förekommer eller inte. Det är en teori,
en frågeställning. Men i vår tid används ordet konspirationsteoretiker som
att man falskeligen påstår att konspiration råder?! Och därav blir konsekvensen
av detta att all misstanke om maktmissbruk inte behöver undersökas,
ifrågasättas, synas. Vem/vilka, kan man tänka sig tjänar på detta?
Medborgare som skriker “konspirationsteoretiker” eller folk med pengar och makt.
Nästan alla pengar och all makt?!

“Rökning är ofarligt, och inte beroendeframkallande”
När jag såg på denna dokumentär, om tobaksindustrins lögner om
hur farligt det är att röka, såg jag snabbt likheter med en nutida global
händelse. I dokumentären FASTSTÄLLER man att det faktiskt var en konspiration
mellan tobaksjättarna för att undanhålla sanningen kring rökningens dödlighet.

https://www.svtplay.se/video/35559849/historiens-basta-logner/
historiens-basta-logner-sasong-1-cigaretter-ar-inte-beroendeframkallande?


Från dokumentären på länken:
– “De betalar forskare för att gå tobaksindustrins ärenden, för att förneka
varje samband mellan rökning och lungcancer”

– “Om några av det flera hundra forskare som fick medel av Tobaksindustrin, fann
att cigaretter var skadligt, ströps anslagen”

Oerhört intressant…
Nu för tiden står det på paketet, att rökning dödar
och ÄNDÅ fortsätter folk att röka?!
Vilket jag tycker är oerhört intressant, ur aspekten att vi på senare tid
ombedes faktagranska nyheter och information, som inte är i samklang med
den som makten basunerar ut. Och det får en att undra över om folk verkligen
vill veta sanningen, i den mån det finns en absolut sanning att finna?

Med makten menar jag då stora företagsjättar, media, och regeringar med samma
mål och agenda. Dvs all information bör enligt dessa inte faktagranskas.
Det finns t o m färdiga mallar för vad som anses vara tillförlitligt och vad
som är rätt information, och det får inte ifrågasättas. All annan information, eller ens
frågeställningar klassificeras då automatiskt som desinformation. Oerhört effektivt
visade det sig vara, då de allra flesta inte vågade ifrågasätta informationen som
basunerades ut, men var redo att osett hänga ut de som ifrågasatte saker.

Ställ er frågan som kanske bör ställas
Se på dokumentären, och ställ er själva frågan om tobaksindustrin
var i maskopi, och konspirerade för att undanhålla sanningen om cigaretter skadlighet
för att tjäna miljarder på människors död. Om ni kommer fram till att det faktisk var på
det viset, om ni litar på informationen som dokumentären ger, om det som skedde från
50-talet och framåt. Om ni tror att cigaretter ökar risken för lungcancer och att folk dör
till följd av rökning. Var det då en konspiration av tobaksjättarna att gå samman och
undanhålla den informationen ?
Och var de som avslöjade detta “konspirationsteoretiker”?
Dvs, synonymt med att fantisera ihop saker, vara en outsider, flumma
på, vara smått galen, som så flitigt sades under 2020-2021 om människor
som helt enkelt valde att inte ta covid-vaccin. Och människor som
ifrågasatte vaccinets effektivitet, samt dess “ofarlighet”
För de hade ju faktiskt en teori om konspiration, som väl visade sig vara sann
de som avslöjade tobaksindustrin?

Och sedan sätt tobaksindustrin lögner om cigaretters farlighet
relation till hur mycket pengar som tjänades av vissa enskilda globalister
likt Bill Gates (200.000.000.000) som investerade i vaccinindustrin, och är i nära
samarbete med tex WHO och World economic forum, där vår egen Magdalena Andersson
har uppdrag.

Om man inför det som praxis över hela världen, att organisationen som Bill Gates sponsrar
med stora summor utlyser pandemi, och vaccinerar hela världen kontinuerligt,
så genererar det monstruösa inkomstkällor och vinster för en oöverskådlig framtid för
de som satsat sina pengar i vaccinindustrin. Är det rimligt ?

Tycker ni att det finns anledning att ifrågasätta detta förfarande. Tror ni att det upplägget,
likt tobaksindustrins erkända konspiration, lockar till att undanhålla fakta
kring vaccinets förtjänster, dess ev farlighet, och även virusets farlighet?
Svaret på den frågan kära medborgare måste bli JA. Det MÅSTE finnas anledning att
ifrågasätta detta, dessa. Men vem skall ifrågasätta det om journalisterna är avlönade
av de som äger vaccinbolagen?

påminnelse, citat från tobaksdokumentären:

“De betalar forskare för att gå tobaksindustrins ärenden, för att förneka varje
samband mellan rökning och lungcancer”
“Om några av det flera hundra forskare som fick medel av Tobaksindustrin, fann
att cigaretter var skadligt, ströps anslagen”


Det finns mycket mer satt skriva och fundera kring vad gäller lögner,
både i politik, business, i vardagen, illasinnat skvaller, och vad folk får
ut av det, lögnerna från Putin och Lavrov , gör de väst till sanningssägare?
Assange tex blev brottsling för att han avslöjade sanningen. FHM gömde allt
oftare statistik som var obekväm för ändamålet. Och både FHM och SCB
blev avslöjade med detta, och ni reagerar inte???
varför ?

Rökning dödar – men va fan vi fortsätter ändå!

Jag återkommer ämnet lögner- I’ll be back!!