Blog Image

Tomasnyablogg

nya bloggen


N’Bänkt-Erik å flyktinga’

N'Bänkt-Erik.... Posted on 2015-02-12 23:16


N’Bänkt-Erik, han börje bli lite te åra kommen nu. Å’n hanke sä fram så O-grassijöst å eländit, så fålke trodde’n skull stâlp rätt opp ne och bli jorlgôbbe endera da’n.
Männ gosse stinta, N’Bänkt-Erik va rernt O-môrnsklit tjurit, bäg å seg som’n tjär-stôbbe. Nog för att’n gnall nå alldeles onaskelit över krämper’n sine, å klâga inför vår herre. Men vår herre tänk väl att “de väl myche gôrm å”?!

Å han fôndere, på âllt möjlt, N’Bänkt-Erik. Mamma hanses sâtt på hemmet, å tâla för sä sjâlv dagarna i ända, i en gisten gungstol. O hon känne int igen’en nu länger heller. Å de tyckte’n nog va hemskt o besvärlit. Så int va’ne nå ofta han hälse på’na inte. Nu komme nä utlänninga hit ut på bygd’n å, tänkte’n. Men de ä väl bra dä, när alle ungdomma, flytte härifrån. Fast han tyckte hemskt synn om dom. Jo men dom komma hit mä bara kläa dom ha på sä. Å mört o eländigt, o kâllt . Osså sätt dom ut dom långt uti skogen. Så långt ut att till å mä N’Benkt-Erik huskes när’n tänk på nä.

Iblann komme dom fram o ska språke mä’n. Å gla o trevli nå så myche falit. Men N’Bänkt-Erik begrip ju int nå av de dom språke i. Han ônners om det e Stockholms-måle de lärt sig när de går å lär’se svenska. För de gå’nt o begrip va dom surre te heller. Nu tänkte N’Bänkt-Erik att dom jett ju va hungrit om dom komma ifrån krig o elände. Så han packa röggsäck’n full me Älgkötte, o trava ner på på flyktingförläggninga, som bara var 1 mil från N’Bänkt-Erik-torpe. För om’en tog rätta vägen, bortanför omre viadukten, så kunde’n gena över Vasa-finnens åker å tjäna tie minuter. Först vôrte dom ju alldeles förskräckt, flyktinga när dom inte visste va de va fö’la. Men till slut så när nå’n tolk förklare för dom så. Ätte de så vôrte dom ju än mer kärvänli mä’n N’Bänkt-Erik, men inte begrep han va dom sa. Men han log artigt o sa:
“Männ gosse va de snå kâllt ida” Och flyktinga såg lika oförstående ut som N’Bänkt-Erik.

Jo men nog tyckte N’Bänkt-Erik, att dom såg lite ônnerliga ut vissa av dom, när fruntimra deras gick omkring i sängkläa sine, ja fast svart då förståss. Men när han tänkte lite till, så van’te nå myche bätter mä käringa himme på byn, som gå på kyrk-kaffe, o spöke ut sä till ojännkännlihet. Men han fôndere ändå… vad fruntimra deras sovde i… hadd dom sängkläa både på kroppen å i sänga ?

Näste da skulle N’Bänkt-Erik på koppra o köper sä nå snus, och på bolage för lite hojtarolja. N’Bänkt-Erik. hadd ju inte sett nann tiggar förut han, männ gosse va han blev gramse på’na, N’dänn människa som sâtt mitt i smällkalla vintern, i bara sängkläa sine, han rakt grinde och bråke på na. O N’Bänkt-Erik gick in te “handlarn, o köfte en grillad kyckling, å stoppte ner i plastmuggen hennes, men först tömde han muggen på perninga i hänneren hennes. Sen tog’n â sä Ramselefracken sin å gav’en till na. Å sen sa’n åt na på skarpen att hon jett klä sä riktigt om vintern, eljest få vi spetta loss dä te vår’n !

Å hon flykting-käringa barra log o sa: “Taak så miiket, taak, taak”Åtabak

N'Bänkt-Erik.... Posted on 2013-04-12 12:00

N’Bänkt-Erik stå å fônder:

Nyyy-hotälle,
Å Nye badhusa,
Å’nn dänn “Med-Mera-butika”, äll va de het fölla, oppe där I-tjuett ha vöre.
Å Cop’ra ska dom renovâr.

Ingenting dôg som de ha vöre.
Dä ska modärninseras å donas, å grejas.
Gremäljern å teknika prylar till förbannelse.
En vanli en tur-liste ti ringlinjen, dög int länger, utan nu skô dä va digitalt.
Å ingen hitta ti rätt bussfålla.
Å så stå’nä å blinke å verka så märkvärdigt å firnt.

Å
nu ha dom Ajpadd, å Lapp-tåpp, å Ajfån, å dom hinn inte packe opp han
förns dom ska köpes nå nytt. Dom kan ju ta’me fan snart göra allt möjlit
de där Ajfåna…
Dom kan vara vägvisar, å tale om för en att man jett vänne å
göre en Usväng, fast man ä mitt i skogen. Dom kan påminne en om de man
glömt bort, om man komme ihåg å påminna Ajfånen om att påminne en. Dom
kan spela melodier, dom kan räkna, dom kan stämma gitarr’n. Dom kan
betala räkninga, å dom kan …. ja de vete fan om dom inte kan diske åt
en snart å… om man hade begripe sä på’n.

N’Bänkt-Erik ha tjöpt en töcken Ajphone, å vise opp
för folke…. men han kan int mä’n, Dä ä nätt opp att han klara opp å
svare när’e ringe tin..

Nä nå fan ha âllt bleve bakvänt nå.

Å
Båna …å Bån-båna flytte söderut för å få jobb. Å handlarn få slå igen
på gågata, de löne sä int, för nån ap-hjärna på Kommurn ha fått för sä
att om man bygge nya köpscentra, så hanle folk mer. “Snillet” på
Kommurn, glömte visst bort att köpkraften håll på å flytte härifrån.

nu stå fler o fler butikslokaler tom, och kommurn ha klistre dit stora
dekaler om att de där tomma lokalerna är på bästa läget.

Å bland ônners man om inte dom tänk mä va dom sitt på, beslutshavarna på Kommurn, och i riksdan.

Ja tror ja ta spârkarn o far ti skogs mens de e snö, tänkte N’Bänkt-ErikPojken åt dansgôlvets Frädd Astär (del 2)

N'Bänkt-Erik.... Posted on 2010-09-13 17:01

Del 1 finns två inlägg ner

….. Men se nu börje’nä å gå runt i hôvve för’n Bänkt-erik….
.. om e va syrebrist äller om ä va G-kraft’n som Gjorde nä…. ä int gott o klure ut…
… men en vårte snurri nå så myttje falit …..
N’Bänkt-erik chippa ätte luft, när’n fick chans’n…. men ätte två danser mä n’hänn bonnkäringskålossen … så vårte nä falit gurt å grörnt i plyte hanses….
Men ti slut komme’n då loss….. å då skynn’en sä ut från logen för å få na lufta….

Nu gatt’n ha sä nå sibborator-lemonad’n, å styrke sä mä…..tänkt’n…..
Å nå hadd’n väl vä sä sprit’n nå, men han hann inte gå mer än na enstaka steg, förrän han blev bjud’n…..
Dä va grannen himme på Vallen….. n’Gyyran Granbärr (Göran Granberg)... ni vet han vä hunn…. bulldågg’n….

“HÄNNE NÅ HÄNNE; SÅ HÄNNE NÄ HÄNNE !!!”
(Händer det nåt häromkring, så händer det här)

….skråla’n Gyyran glatt å skratte från diafragman på ett sätt som en inte kan beskrive om en inte få höre nä…. samtidigt som’n nätt opp kônne hålle sä opprätt….

“Gosse dra mä baklänges änna in i hälvette ditt förbannade ap-aschel
… ä rä du ?

(Ångermanländska för “hej”)

“Men va faen ä rä vä rä ??… du se ju’ut som om du klämt piten däri vävstol’n…. nu jett’u ryck opp dä……opp me hakern… alle tre… här har ru rä en jävel
(ångermanländsk uppmuntran, för den som känner sig nere)

å N’Bänkt-Erik blev sturskare för varje sup som’n tog….
… till slut så va bröstkorgen hanses där’n va, när’n komme ditt é denne där’n va.
…å han hadd börje samla mod till sä igen….

Å precis då…. när’n hadd börjar repa sä….så va finjänta som han blev bestôlen på sist, på väg mot n’Bänkt Erik…
och blicken hennes som en litt’n ängel, … hon sträckte ut armen sin å skull väl bju opp….plire vä yge sine som barra ungjäntern dög till…. om gamjäntern föschôke, så likne nä mer ko-öga
…. men mitt framför plyte på’n så försvann à igen …..
En liten en Kârl mä sju stôcken ringa’ i vänsteröra sitt… ryckte ônna finjänta…..
Å n’hänn va raka motsatsen mot’n förige sprätthöken…
Dä gick så langsamt att’n knappt kônne tro att’n rörrde på sä….
Mä hakan i väre som nan slags aristokrat….
…. fast en aristokrat mä skomakartumme då….

Men nu vårte n’Bänkt-Erik nå så infernalisk förbannat, nu skôll’n slåss….
Satte fart ätte n’dänn jädra toffsmesen….. lôfte opp’n i nackskinne….
…å kast’n ätte golve…. å toffsmesen for över hela dansgôlve bort ditt ti annersia…. ditt-é-dänne där gammhönern stod å surne som 2 vecker-gammel-mjålka ….ty ehuru gôlve va behannle mä nå mjöla för å inte bli så trôckt….

– Far åt hälvete vä’re…. jämarns dyngsprätt !!!!... far änna borti Håljom !!

Skrek’n Bänkt-Erik…. så till å mä n’ Lasse Stafan hörrde’n….
Nu vare barra på ä hänn vise att detta va precis va herrar ordningsvakter hadde gådd å vänte på hele ti’n….
En del kangske gjort sä villfarelsen att dom va e dänne för å hålle ordning…
…. men dom hadde bara ett i hôvve sitt dom där ordningsvakta… å dä va å få vise hur stor å stärk dom va…
Så ä dröjde inte länge förrän n’Bänkt Erik låg därr’i dike utanför logen…
Ennä tröst’n va att dom kast ut n’dänn dyngsprätten mä….. å dä va inte mer än rätt tyckte’n ….
Men dyngsprätten hann fara him innan n’bänkt-Erik kônne läxa opp’n nå mer.

Nu hadde ju n’Bänkt Erik lite innaför väst’n sin… å skull väl egentligen inte köre nå….
Men dä gav han blanka fan i….. han hadd inte sett ordningsmakt’n e hänn på 4 år…

Men halvvägs him så stärne tvåförtifyran och rörrde sä inte ur fläcken….
n’Bänkt-Erik klev ur bilen å sparkte in en stor en buckle i framskärmen ….
Svor o spotte när’n sparkte gruse å småsten framför sä sista 1½ milen som ‘n vôrte tvunget ti å gå ……Pojken åt dansgôlvets Frädd Astär (del 1)

N'Bänkt-Erik.... Posted on 2010-09-11 09:52

…..
N’Bänkt-Erik hadd täjje på sä grannaste kritstrecksmönstrade Blääsern.
Böxer’n räckte barra ne te strax ommaför fotknörln hanses, och lôftes opp
av hängslern i mintgrôrnt…. o törs ja säje att ene hängselstråppen va
o-i ?
Röe strompern utâ nått tôckern modärnt’t märke….. räddade opp hela utstyrseln..
Osså hadd’n fådd ärvt farsgôbbens JånnTravåltaskorna…..

Förr ji förstå farsgôbben åt n’Bänkt-Erik, var en dansgålvets Frädd Astär på den tia han va mä oss…
Jäntern kute ätte n’Nils-Johann så ‘n fick freda sä för å kônne gå på huse’ , så ‘n inte gjorde på sä…….
Inte för att ‘n hadd fått danse nå minner om’n hadd gjord på sä häller….
De va ännå barra bonn-käringer denne, å nå visste dom var dynglukta va nå….
Men dä hadd ju vôrte falit ommafâllt, bänt å o’nasklit te å fari omkring med
dyngkasa däri finböxer’n…. å i värsta fall hadde nä kangske kommi
krypandes ner ätte byxbena hanses å färgat strompern i brurnt. å de hadd vôrte rernt omårnschkligt.
Dä, tinnre bårt i yge på mor, å säckle litte granna i munn på na…..
när hon tâla om hur schangtil å Grassiös farsgôbben for fram där på logen….

Å nu vare n’Bänkt-Eriks tur…..
Mä ett orôbblit självförtroende, knalla n’Bänkt-Erik iväg te
råstfläcksspackle Tvåfôrtifyran sin……mä ett orôbbligt
självförtroende trotts att’n âllri hade täjje ett danssteg i live sitt……
Han va ju pojk’n åt n’Nils-Johann…. så de ä väl klart att pojken kônne danse nå.
Han hadd ju Fars-Ärve i bena sine…..

Dä va dans där borti Kullberg, å de va favvorita, hanses som spelte…
n’Lasse Stefan !
Bröstkorga hanses va som på en tupp i hönsgårda…. när han äntrade dansgolvet…
Näst överste knappen på flanellskjorta hanses, sprätte opp, när ‘n spände ut torson sin…… Han spände ut’n så myche att den nästan komme länger ut än prippsmusklern…… men bara nästan…..

Å när n’Olle börja skråla “siiista ljuva åååren” uti mick’n sin, så känne n’Bänkt-Erik att nu eller âllri……
Tog mod till sä och gick fram till en falit grann en jänte…..
Hon va så grann ti högklackeskorna, och en nätt litt’n blommi’en klänning, att n’Bänkt-Eriks hjärta Banke o hoppe nästan ur bröstkorga på’n…..
Men precis som’n skulle te o bju opp…… så försvann ho framör yge på’n….

de hadd kômme nan jävla sprätt före, och stôle na tâ han

…¤%&%¤¤”#%

Förbålt… tänkt’n Bänkt-Erik…… jädrans sprätthôk !!! Netjsches hin håle, jämarns dyngsprätt, förbenade semifjollträskar… Ap-aschel….%¤%#%¤

Dä va nån stadsbo, som väl trodde att han va nå särschilt….
… för stadsbon for iväg där mä finjänta på dansgôlve som ett jehu, och kråma sä, o gnusse, o stampe mä vänsterfoten sin som om han hadd haft nå spasmer….
Men nu for bröste på n’Bänkt-Erik in halvvägs, och prippsmusklerna for ut igen, och yga hanses vôrte som på bulldoggen åt grannen himme på Vallen…..

… men just då knacke nä på axeln hans…..o innan han visste vad som hänt, så hadd en rejäl’n hann greppa tag om hannleden hans…. o drage ut’n på dansgôlve….
Hänne vare inte frågan om nan liten näpen jänte i blommig klänning inte ….
Dä va fråga om rena naturkrafter…..
En bonnkäring på över hunra panner hadde fått tag på n’Bänkt Erik…. och släpade omkring på kârln med en furiös kraft så han va mer oppi luft’n än ner på gôlve….
O i normala fall ä re ju kârln som styr… hadd mor hans talt om för’n …
… men nu var’ne anne ….

(forts följer)smileyn’Bänkt Erik stå å fôndär

N'Bänkt-Erik.... Posted on 2010-09-09 00:36

….
n’Bänkt Erik stod å föndär där borti parken….
Yge hanses bålke ut som biljardklota när han såg hur dôm hadd tömd ur vattne i ån som rinn genom byn….

Lite på sia sått de två arbetargôbba i sparkdräkta……. helt i branngurt…
Dôm hadd nog sôtte där hele förmidda……
Ingen tå dôm rörrde på sä….. annat än att de lôfte på hôvve sine o spit ut yge sine tebaka på´n n’Bänkt-Erik….
Dä blev sparkdräktsgôbba som vek ôndan blick’n sin ätte en minut äller två….
n’Bänkt-Erik vik sä inte då dä gäll te o bålke inte….

Dä ha stådd en grävmaskin me larvfötteren där i flera dar nu…. göralös…..
Å vattne ä uttömt ur ån ….. hä ä barra nå spricker utå uttorkad lera på bott’n….
Na små-föggla far där å hacke ätte småkrypa…..
Osså en helveeetes massa lera och nollartonsgruse…..

Han önners hur myche e hänn ska koste skattebetalara ….. att de där sparkdräktsgöbba sitt å lute sä i parken…. mä inlånte dyre grävmaskina, och diverse anne ???
Hadd ä inte vôre bätter om dôm hadd hädd igänn grôbbern o kärlskotta himme vä byn ??… tänkte’n och klia sä uppå huvve genom målarkäpsen sin….
Dä hadd säkerligen blidd myche billigare… å dessutom vöre nan nytta mä nä….

Ja … om inte anne hadd dôm ju könne restaurera skolan på byn, så hadd dôm slôppi köre alle Båna in på byn på måran….. å tebacks på kvällningen …??
Ja tänkt n’Bänkt-Erik…. dom lägg ner skolern på småbya…. åsså skô dom ändå måste köra tebacks onga te lanne när de bli gympa … för båna inte få plats på Sollefteås gymnastiksalar ???

…. Njä… hann hadd nog gett en slant för å fådd vöre mä på hur dôm tänkte där de där kommungôbba o käringa… han tyckte nog dôm tänk falit bakvänt …..

…. Nåja n’Bänkt-Erik skô fäll komme tebaks om en vecke och se om sparkdräktsgôbba sått kvar där å bolke mä yge sina då mä….I hôvve på n’Bängt-Erik

N'Bänkt-Erik.... Posted on 2010-09-02 16:03

….
Hä stå nån gôbbe i kostym där framme vid podie, han tâla så stort, mä or´la
som skô få’n te å framstå som bådd lärd å intelläktuell…… men va bety
ållt é denne han stå å bajsa ut i fel änne utâ kroppen ?
Kostymgôbba ä numer oxå förklädd i pullover och har tejje av se slipsa sin,
så fôlke ska tro att de är som vanlit e fôlk….. ja vissa ha till och med
hästsvansa där bak i, även om de ä en vuxen en kâr (karl)..
På annersia podiet stå en kärring och gaffla tebaka…..
Båda skôka på huvve sitt när den andre talar…..
Dom se like dan ut som hockeyspelara när de ha bleve förpassad te
utvisningsbåsa….. dom ruske på huvve så de håll på trill utå

Sen tillsätt dom nan slags val-experta för oss som int begrip nå, som ska
tâla om …. vem som ha vônni debatt´n….. osså jett n’dänn experta få
betart å…. för att’n tâla om för oss va vi skô tycke …. myche märkligt.
Om de nu hade vôri så märkvärdit att de ska ha miljoner i lön om åre, och
gratis utâ ållt de andra som vanligte folk jett betale för…..
…. om de nu e så märkvärdi de där gôbba o käringarna …. och ä så lärd och
intelläktuell, hur kom de sä då att de inte kan tala så folk begrip va de
säg fö´la…. utan jett lejje nån sånn töcken expert för å tâle om vem som ha vônni…..

… då ha dom ju stått där i onödan de där gôbba och käringa o gaffle mä varann …
Han’t dom kônne hoppe över debatt’n då, å talt om vem som vann é denne, å vise nå anne på televisionapparaten iställe….. ja som till exempel nå jaktprogram.
Nä dä ä myche en inte begrip sä på …… men å andra sidan så tycks de va på
é dänn vise me slipsgôbba oxå……

Å fallskärma förresten…. va skô dom me de te ?…. van’te bätter om pilota fick dom ?

Ja så nu stå dom i valstugor o dele ut lappar o å grejer….
… å så skicke dom him valsedla te brevlåa min…. trots att jag ha en lapp som säj: “inge skräp i brevlåa min”….

…. men dä kanske ä dugligt som elltänne, …. fast ja vet inte om é brinn e denne….
Men valstugorna skôll dom kônne donere te fiskestugor….. för de ska fäll inte bo i dom te nästa val …. dom e väl inte så dyr dom där stugorna…. några laxar kan ja tänke mä…

Ja va de gäll vale här nudå…… jag vet ju inte ja….
…. Ja tror ja ta mä en leverpastejsmörgås… och fundere lite….
…. man kanske ge blanka fan……. ta å plock nå lingbära i ställe