Blog Image

Tomasnyablogg

nya bloggen


Släppa fri, låta gå

Ord-förrådet Posted on 2016-09-13 23:32


To let go

släppa · släppa taget · fälla · släppa lös · slå bort · släppa fri · låta gå · låta fara · släppa ifrån sig

Ibland kan vi svenskar, influerade som vi är av engelska språket och kulturen via musik, film och TV ….hitta bättre uttryck för något på engelska än på svenska. Och det behöver inte vara fel. Jag tänker att varför inte använda båda, då det ena inte räcker till fullt ut.

Jag är tillbaka på en av de mest tydliga paradoxerna i livet, att bästa sättet att “känna kontroll” är att släppa på just kontroll. Men när jag sökte sätta ord på det, dök även de engelska orden, “To let go” upp, och fick då mycket bra svenska synonymer till det jag tror är bra….

I synnerhet “släppa fri” och “låta gå” kändes befriande att använda mig av.

Och så är det med kärlek oxå. Och då tänker jag på kärlek som kraft, som energi.
Den går inte att fånga, den går inte att stänga in, den går inte att kontrollera.
Man måste släppa den fri.

Det man inte kan påverka, kan man helt enkelt bara betrakta och konstatera.
Och då kan man lämna det för stunden, och då blir man fri, för stunden….
Så tänker jag om det….. för tillfället

smileyDet “extrema” svenska folket

Ord-förrådet Posted on 2016-08-09 22:10


Visst är det fascinerande med ord ? Vilken rikedom det kan vara att kunna uttrycka sig. Ordet extrem är ett ord att fundera kring. om man tittar på TV-tablåer, och internetanvändning, och typ av journalistik vi människor tycks gilla, och mördande reklam, så verkar det vara det extrema som är mest omtyckt. Och ändå används det ofta i vardagssituationer, och till och med om rätt humanistisk, rättvisemärkt politik. Samma ord som används om IS som mördar, våldtar och lemlästar människor utan att blinka.

Ordet extremism, används således flitigt och oförsiktigt nu för tiden.
Och i kölvattnet av politiska mainstreampartiernas användande av ordet extrem, skapas
ett utrymme för dem själva att utöva extrem politik, fast under
täckmanteln av “normalitet”

De TV-program som gillas mest är program med detaljerat, effektfullt, brutalt våld, människor som förnedras i TV i realitysåpor, utslagstävlingar etc.Så kan det va hörrni !

Ord-förrådet Posted on 2016-08-09 14:44


Kom att tänka på en grej hörrni

“Självömkan” är ju egentligen vad man lägger i ordet.
Man kan se det som att slicka sina sår om man vill.Fikonspråket – Påfyllning i ordförrådet 2

Ord-förrådet Posted on 2016-08-04 09:17


Fikonspråk ~ 1; svårbegripligt fackspråk, högtravande kanslispråk, yrkesjargong, jargong, rotvälska, mumbojumbo, rappakalja. 2; Fikonspråket är också ett kodspråk grundat på korsvis omkastning av ords stavelser.

Altruism ~ medmänsklighet, oegennytta, osjälviskhet (motsats till egoism[förtydliga]), är att hjälpa andra utan att önska något i motprestation.

Civilsamhället ~ är den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av staten.[1] Exempel på aktörer inom det civila samhället är individer och olika privata sammanslutningar såsom välgörenhetsorganisationer, kyrkan, koloniträdgårdar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, privata stiftelser och andra institutioner som inte är offentligt finansierade.

Kommunitarism ~ är en filosofisk åskådning såväl som en politisk ideologi som uppkom under 1900-talet i USA. Den kännetecknas av ett motstånd mot vissa aspekter av liberalismen och förespråkar ökat utrymme för det civila samhället. Kommunitarismen är ideologiskt och filosofiskt besläktad med konservatismen.

Sambeskattning ~ innebär att makarna i ett äktenskap vardera beskattas för hälften av den sammanlagda inkomsten. Detta kan sänka den totala skatt de betalar genom att partnern med högre inkomster får lägre marginalskatt.

I Sverige slopades sambeskattningen av inkomster i en skattereform 1971.[1] Sambeskattning av förmögenheter avskaffades 2007. Detta innebär att Sverige tillämpar särbeskattning, det vill säga avsaknad av sambeskattning.

Statsindividualism ~ är en ideologi grundad i en allians mellan staten å ena sidan och en fri individ å den andra sidan. Den statsindividualistiska principen växte sig stark i Sverige under 1960- och 1970-talen genom reformer som införandet av särbeskattningen, uppbyggandet av daghem och förskolor, allmänt studiestödssystem. Nästan alla våra välfärdssystem är kopplade till den enskilda personen, inte till familjen eller till arbetet som är så vanligt i andra västländer.”

Frivolös ~ Oseriös

Samhällskontrakt
~ (har inte fått grepp om ordet än, hjälp mig gärna förklara)

atomisera ~ finfördela, pulverisera

Kosmopolitism
~ “världsmedborgarskap, världsmedborgaranda”, är åsikten att hela mänskligheten bör betraktas som ett samfund av lika berättigade medborgare, utan hänsyn till skiljaktigheter i ras, nationalitet och religion.

pregnans ~ uttrycksfullhet, uttrycksskärpa, kärnfullhetPåfyllning i ordförrådet 1

Ord-förrådet Posted on 2016-07-25 19:32

Empiri (av grekiska ἐμπειρία, erfarenhet) innebär erfarenhet och sinnesintryck som ligger till grund för en slutledning. Empiri är datainsamling genom vetenskapliga undersökningar av verkligheten, exempelvis experiment, samt observation och därav erhållna sinnesintryck och gjorda erfarenheter

Identitetspolitik är politiska ställningstaganden som grundar sig på egenintressen och individernas egna sociala intressegrupper. Därigenom kan människors politiska åskådning gestaltas utifrån den identitet de tar sig som medlemmar av löst sammanhållna samhällsgrupper. Exempel på sådana samhällsgrupper är sådana som baseras på ras, klass, religion, kön, könsidentitet, etnicitet, ideologi, nation, sexuell läggning och kultur. Samtliga medlemmar av sådana grupper ägnar sig inte nödvändigtvis åt identitetspolitik.

Maxim (av latin: propositio maxima, den högsta lärosatsen) avses i dagligt språkbruk ett visdomsord formulerat som en aforism.

En aforism är ett kort och kärnfullt uttryckt förhållningssätt.
”En aforism är en roman på en rad”

En cisperson är någon vars biologiska kön överensstämmer med deras juridiska, sociala och upplevda kön. Cisperson är motsatsen till en transperson.

Dogmatism En individ som är dogmatisk i sin världsåskådning kan inte tänka sig något annat än att dennes egen uppfattning är den korrekta.Några nya bloggkategorier

Ord-förrådet Posted on 2016-07-25 12:29

Jag har inom en kort tid lagt till 4 nya bloggkategorier, jag vill kort förklara.


“Att resa sig upp”:
Handlar om den nobla arten att resa sig upp efter att ha fallit, så väl själslig som fysiskt. Och givetvis är det ofta min egen kamp i ämnet som relateras till

närvarolistan är väl en kategori som belyser olika ageranden, sysselsättningar som gör mig mer närvarande i nuet, flummigt ? , nej inte alls. precis tvärtom

Ord-förrådet Där kategorititeln är en liten ordlek, med ett fysiskt förråd, där man förvarar saker, så där jag förvarar ord. Här har jag för avsikt – om jag ids fortsätta med det – att dela med mig av ord som inte varit del av min högst personliga ordlista (ordförråd) … helt sonika är det förkovring för att förhindra egen ignorans, och jag delar med mig av det för andra vetgiriga och kunskapstörstande.

M-Ordlistan Här blev det tack vare det lilla bindestrecket en lustig knorr på kategoriseringen. Här handlar det om när man genom antingen små subtila medel, ofta inom politiken förändrar ords betydelser genom att använda dem som “politiskt smink” för att dölja den faktiska agendan, oftast då rent cyniskt och beräknande. Men även när det av den stora pöbeln, utan en tanke bakom användandet av ordet i fråga, används i nedlåtande syfte för att svärta ner. 2 ex på sådana ord genom historien, är ordet “neger” och ordet “rasist”

Ordet “neger” betydde ursprungligen svart, och härstammar från latinet, men har använts på ett sådant sätt genom århundraden, nedlåtande, förminskande, att det kommit att förlora sin ursprungliga betydelse, och är nu i praktiken, och därför realiteten enbart ett skällsord. Och ordet “Rasist, menar jag på, missbrukas inte i första hand av antirasister, även om det oxå förekommer, men i första hand missbrukas det av rasisterna själva, eller de som vandrar i gränslandet, och rättfärdigar lite nedlåtande fördomsfulla ordval, i nån slags nationalromantisk villfarelse. Allt i syftet att ta udden av ordet “rasist” I deras värd existerar inga rasister.

M-et i kategorititeln, kan gärna för mig få stå för “Moderaterna” som under Reinfeldts tid som statsminister gick i bräschen för språkförvanskning och sminkat språk, även om det förekommer inom övrig politik oxå.

När man då sätter ihop M med ord, får man “M-ORD” Och med det anspelar jag på mordet på språket, när man sminkar verkligheten, förvränger och i smyg förvandlar språket, inget annat !