Männ gôsse, jämarns va mysigt ä e e hänne !
Dä ä som âll’es juuvlit te å sitte hänne
å sprile vä tåna, i hemstickestrompern,
så stromphäla sprick.

Å jäg ha hädd på töcken vetpösa på fötteren,
så de bli värnt å gosigt.
Utsikta ut genom fönstra mine,
en näst intill spegelbLank Ångerman-å !

Å inne e hern brinn värmeljusa,
omma köksborle, i en lykte.
Å jäg ha blanne honungsvattne vä vitlöka,
å sitt å osa vitlök bak gammdatorn min.

Dä e nästan som förr i tia,
då morfarn sâtt i sommarstuga,
å kika ut över Stordegersjön,
mä en blick som skvallre om livskvaliten.

Å spisjonken hängde där ve’ mur’n,
ve’ öppenspis’n.
De knastre, och levd om där i spis’n
Å vi könne sitte där å spit ut öga
tess e va dags å lägg sä.

Pinke i påtta gjorle vi å,
nä vi va en tvärhann hög,
å inte riktit tör baka öra.
Åsså hädde vi påtta önner sänga.

Nybaktskorpern å varm hemkokt-chuckla, på kakkao.
Smöre å osten smälte på skorpern
Å iblann fick vi glöhyppern å.
De van’t dumt de häller

Dä ä kållt ute, men värnt inne härr !